Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Kostbare korsrygger

Korsryggsmerter topper statistikken over tapt livskvalitet i en ny undersøkelse av samfunnskostnaden ved skader, ulykker og dødsfall i arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Det er Sintef som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Arbeidstilsynet, og rapporten inneholder beregninger på hva dødsfall, skader, behandlinger ved legevakter og i spesialisthelsetjenesten, sykefravær, uførepensjon og tapt livskvalitet koster samfunnet årlig, ifølge gemini.no.

Undersøkelsen viser at korsryggskader er den største bidragsyteren til tap av livskvalitet som følge av arbeidsrelatert skade og/eller sykdom.

Kostbart

Tretti milliarder kroner er den stipulerte summen Sintef har kommet frem til, og kostnadene fordeles mellom tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av sykdom og skader (63 prosent) og direkte kostnadene til behandling, uførepensjon og tapt produksjon (37 prosent).

– Beregningen vår ligger lavere enn tilsvarende studier fra andre land vi har studert, sier Sintef-forsker Tarald Rohde til forskning.no.

Arbeidstilsynet har ønsket seg basiskunnskap om hvor de store samfunnskostnadene ligger for å kunne planlegge og prioritere forebyggende arbeid fremover. Man har også ønsket en inndeling av kostnadene etter risikofaktorer i arbeidsmiljøet.

Det har vært et utfordrende arbeid for forskerne, ettersom det ikke finnes sammenhengende registrering av sykdom/skader ervervet på jobb. De har derfor måttet ty til enkeltundersøkelser og vurderinger.

Usikkerhet og indikasjoner

Sintef-forskerne presiserer at funnene i rapporten er beheftet med en viss usikkerhet. Dette kommer av at man på mange områder mangler god primærstatistikk.

«Usikkerheten i estimatene skyldes også at det ikke finnes noen eksakt definisjon på hva «arbeidsrelatert» er.  Når det gjelder sykefravær, spiller for eksempel psykososiale forhold på jobb inn, men dette forholdet mangler pålitelige data», skriver Gemini.

Analysene byr allikevel på indikasjon på hvilke forhold som bidrar til de høyeste kostnadene innenfor hver kostnadskategori.

Les rapporten her.

Powered by Labrador CMS