Fysisk krevende jobb - økt risiko for uføretrygd

En ny studie fra NTNU viser at de som har fysisk krevende jobber og ikke er aktive på fritiden, også er de som har størst risiko for å bli uføretrygdet.

Publisert

Studien er publisert i tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine.

Forsker og førsteforfatter Marius Steiro Fimland sier i et intervju med Dagens Medisin at uavhengig av hvilken jobb du har, reduseres risikoen for uføretrygd med 20 til 40 prosent hvis du er fysisk aktiv på fritiden.

Videreføring

Dette er en videreføring av en tidligere studie, der NTNU-forskerne undersøkte om fysisk aktivitet på fritiden kunne redusere faren for uføretrygd. Resultatene her viste at hard fysisk aktivitet i arbeidet økte risikoen for uføretrygd, men at fysisk aktivitet på fritiden til en viss grad kunne kompensere for dette.

– Vi bruker det samme datamaterialet som i den forrige studien, fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1995 til 1997, med deltakere i alderen 20 til 65 år. Disse dataene ble koblet sammen med informasjon fra trygderegisteret, og undersøkt i en 11-års oppfølgingsperiode. Uføretrygden er både knyttet til muskel- og skjelettplager og psykiske vansker, forklarer Fimland.

Viktig å variere

Fysisk aktivitet på fritiden kunne ikke fullstendig redusere den økte risikoen for uføretrygd ved å ha fysisk krevende arbeid. Fimland påpeker at resultatene viser at det er viktig at arbeidsplasser gjør det de kan for at arbeidet ikke skal gi folk helseplager.

– Det kan de gjøre ved for eksempel å sørge for variasjon i arbeidsoppgavene. Samtidig er det viktig at folk som utvikler helseplager får hjelp til å kunne stå i jobb, for eksempel ved midlertidig tilrettelagt arbeid. Til syvende og sist vil det alltid være et individuelt ansvar å holde seg i form, men det er viktig at denne kunnskapen kommer ut til arbeidstakere, sier Fimland.

Les mer i Dagens Medisin, som har et lengre intervju med Fimland.

Powered by Labrador CMS