Kan bli 30.000 nye uføre

Antallet uføre i Norge kan øke med ti prosent i løpet av 2014. Årsaken er over 60.000 mottakere av arbeidsavklaringspenger skal ut av ordningen om kort tid.

Publisert Sist oppdatert

- Vi ligger i rute til 1. mars, men det krever fortsatt intens jobbing, sier Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV, til Aftenposten.

NAV har siden i fjor sommer hatt som mål å gjennomgå sakene til 64.000 nordmenn som mottar arbeidsavklaringspenger. Felles for gruppen er at de har mottatt stønaden i snart fire år, som er den maksimale tiden for denne typen støtte.

Tre muligheter
Ifølge Gudbjørgsrud er det tre muligheter etter at arbeidsavklaringspengene tar slutt. Personene det gjelder kan komme i arbeid, få unntak fra fireårsregelen fordi de kan komme seg i jobb gjennom videre behandling og oppfølging, eller de kan bli uførepensjonert.

- En høy andel vil kvalifisere for uførepensjon, anslagsvis 40-50 prosent av sakene, sier han.

305.000 uføre

Norge har i dag rundt 305.000 på uføretrygd. Hvis halvparten av denne gruppen kommer over på uførepensjon, vil antall uføretrygdede øke med om lag ti prosent, skriver Aftenposten.

Men ifølge NAV betyr ikke dette at nettoøkningen ved årets slutt blir 30.000 flere uføre. NAV regner også med at 26.000 som i dag får uførepensjon blir alderspensjonister i løpet av året.

Netto økning av antallet uførepensjonister i 2014 blir i så fall rundt 10.000 personer, ifølge NAVs prognoser.

Powered by Labrador CMS