Treningsrommet på Raufoss Fysioterapi står tomt på grunn av koronasituasjonen. Instituttet har satt opp plakater for å forklare situasjonen til pasientene. (Foto: privat)

Stenger treningsrommet på grunn av korona

Raufoss Fysioterapi har stengt treningsrommet for gruppetimer og egentrening for å unngå koronasmitte. Nå bekymrer fysioterapeutene seg for økonomien framover om det blir karantene.

Publisert Sist oppdatert

-Vi har satt opp plakater om at gruppetreningen er avlyst, og at pasienter som skal drive med egentrening, må gjøre det hjemme. Vi kom onsdag fram til at vi måtte gjøre dette fordi vi er tett på hverandre i et treningsrom, og alle tar på alt, forteller Stein Håkonsen. Han er en av fem fysioterapeuter på Raufoss Fysioterapi i Innlandet fylke.

Instituttet hadde ikke kontakt med kommuneoverlegen om dette tiltaket, men instituttene i kommunen ringte onsdag til hverandre for å diskutere hva de skulle gjøre. Hans inntrykk er at også de andre stengte treningsrommene.

-Kort tid etterpå kom det epost om at all gruppetrening i regi av kommunen skulle avlyses, sier Håkonsen.

Bekymret for økonomi

Fysioterapeutene er som selvstendig næringsdrivende bekymret for økonomien framover.

-De fleste får først sykepenger fra 17. dag om det skulle komme til karantene, om det så er frivillig eller pålagt. I tillegg kan driftstilskuddet stanses etter 14 dager med sykemelding. Om det blir karantene, er det ikke snakk om at bare én fysioterapeut havner der heller – da berører det alle. Utgiftene vil fortsette å løpe. Fysikalske institutter kan gå konkurs, de også, om dette varer ved, sier Håkonsen.

Han forteller at de har vært i kontakt med helsesjefen i kommunen om å få sykepenger fra 1. dag, og at driftstilskuddet ikke stanses. Men helsesjefen viser til at dette er opp til sentrale myndigheter og KS. Håkonsen ber Norsk Fysioterapeutforbund om å være på ballen, og jobbe opp mot myndighetene.

KS anbefaler driftstilskudd

3500 av NFFs medlemmer er selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med eller uten driftstilskudd. Forbundsleder Gerty Lund sier at NFF har snakket med Kommunenes Sentralforbund (KS).

-KS anbefaler at kommunene betaler driftstilskudd som vanlig både til de fysioterapeutene som er sykemeldte og de som er i karantene. Hvis du jobber i Oslo kommune – som ikke er en del av avtalen med KS – forventer vi at den samme praksisen vil gjelde, sier hun.

Forbundslederen sier også at hun vil jobbe overfor Helse- og omsorgsdepartementet. Hun viser til at om pasienter avlyser behandlinger og fysioterapeutene da må stenge instituttet, vil de tape mye penger siden de ikke kan få refusjon fra Helfo.

- Dette er en stor del av inntektene. Departementet har sendt ut et rundskriv om at hver enkelt må bære de økonomiske utgiftene selv, med mindre det er et særskilt rettslig grunnlag. NFF mener at regjeringen i denne situasjonen har et særlig ansvar for å avhjelpe situasjonen. Medlemmene følger lojalt myndighetens påbud og anføringer blant for å unngå smitte. Dette er en ekstraordinær situasjon hvor det er behov for å sette inn ekstraordinære midler. Hvis medlemmene skal bære det økonomiske ansvaret selv, frykter NFF ikke bare for medlemmene, men også for fysioterapitilbudet til innbyggerne, sier Lund.

NFF har en egen side hvor de har svart på en rekke spørsmål om koronautfordringer fra selvstendig næringsdrivende – klikk deg inn HER

Stenger treningssentre

Torsdag bestemte treningskjeden SATS seg for å stenge treningssentrene sine, i første omgang i 14 dager. Få timer senere fattet Helsedirektoratet vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 om at alle treningssentre og svømmehaller må stenge, og at organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs må droppes.

-De siste forbudene fra regjeringen – som blant annet omhandler stenging av treningssentre – rammer våre medlemmer hardt. Jeg er bekymret, sier Gerty Lund.

Treningsaktiviteter rundt om i landet i regi av LHL er også avlyst. Flere kommuner skriver på sine nettsider at de avlyser gruppetreninger i regi av fysioterapeut, blant dem er Tydal kommune i Trøndelag og Sigdal kommune i Buskerud.

Torsdag skrev Fysioterapeuten at NFF avlyser alle fysiske møter og kurs inntil videre. Vi skrev også om at fysioterapeuter får forbud mot å reise utenlands. 

Powered by Labrador CMS