Rektor Curt Rice. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA
Rektor Curt Rice. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Uklart beslutningsnivå

Brev fra HiOA-rektor Curt Rice gir ingen klare svar på hvilket nivå som eventuelt skal vedta mensendiecknedleggelse.

Publisert Sist oppdatert

Som Fysioterapeuten har beskrevet tidligere, er konfliktnivået høyt på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Årsaken er arbeidet med ny programplan for fysioterapiutdanningen, samt vedvarende arbeidsmiljøproblemer.

Det er kommet klare signaler fra instituttlederen om at man ønsker å legge ned begge de eksisterende studieretningene, fysioterapi og mensendieck, for å bygge en ny studieretning fra bunnen av.

Et av de sentrale punktene er hvem som eventuelt har myndighet til å legge å vedta nedleggelse. Et brev fra HiOA-rektor Curt Rice datert 19. desember gir ingen klare svar.

Styresak eller ikke

Forkjemperne for en fortsatt delt løsning og ivaretakelse av mensendieck ved høgskolen, har påpekt at høgskolestyret i 2006 fattet vedtak om ikke å slå sammen studieretningene innen fysioterapi.

Ledelsen skal i senere tid ha uttalt at styrevedtak fra før høgskolesammenslåingen ikke er gjeldene, mens undersøkelser Khrono har gjennomført kan tyde på det motsatte.

Jurist Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen uttaler til Khrono at vanlig praksis ved fusjon etter selskapsretten er at tidligere vedtak gjelder.

Avventende rektor

HiOA-rektor, Curt Rice, har blitt bedt om å vurdere hvorvidt nedleggelse av studieretninger innen fysioterapi må behandles av høgskolestyret før en ny felles programplan ferdigstilles. Det er dekan Gro Jamtvedt ved fakultet for helsefag som har sendt ham forespørselen.

«Godkjenning av programplaner og emneplaner for studier på bachelor-, videreutdannings- og masternivå og vesentlige endringer i slike planer er av styret og rektor delegert til fakultet. Det betyr at endringer av programplaner ikke er en sak for styret med mindre de er så omfattende at det må etableres et nytt studium», skriver Rice.

Han uttrykker sin fulle tillit til fakultetets behandling av saken, og understreker at arbeidet med ny programplan bør fortsette som planlagt.

«Når ny programplan foreligger kan det foretas en vurdering av hvorvidt endringene av programplanen er så omfattende at det må etableres et nytt studium», skriver Rice.

Dermed ser det ut til at usikkerheten består ved HiOA.

Powered by Labrador CMS