Krigserklæring eller forsiktig tilpasning?

En forsiktig oppmykning tilpasset et moderne arbeidsliv, eller et angrep på den norske modellen som vil gi banditter og sosiale dumpere i arbeidslivet større spillerom. Uansett synspunkt, Robert Eriksson får stryk.

Publisert Sist oppdatert

Meningene er, ikke overraskende, delte i synet på Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Og ikke minst på den to timer lange politiske streiken onsdag ettermiddag. Dette kommer blant annet fram i avisenes ledere og kommentarer.

- Maktkamp

Under tittelen ”Stor ståhei for ikke så mye”, skriver Eva Grinde i Dagens Næringsliv (DN) at streiken handler om prinsipper og samarbeid. Og om hvem som har makten.

DNs kommentator mener at forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven er forsiktige, og peker på årsaker til at arbeidstakerne likevel er skeptiske. En årsak er at regjeringen kom skjevt ut ved ikke å drøfte endringene med LO før det forelå et høringsforslag.

- LO-leder Gerd Kristiansen gikk ut på NRK-Dagsrevyen og kalte det ”en krigserklæring mot regelen i norsk arbeidsliv om at man prater sammen før man gjør endringer”. Dette er trolig noe regjeringen kunne unngått ved å vise en anelse mer musikalitet, skriver Eva Grinde, og viser til at for LO, er det grunnprinsipper i arbeidslivet som står på spill.

- En annen forklaring på den usedvanlig høye temperaturen, er at dette dreier seg om maktkamp. Ledere og tillitsvalgte lokalt tilgodeses med mer makt på bekostning av fagforeningene lokalt, skriver Grinde i sin kommentar til streiken.

17 år siden sist

”Generalstreik mot Eriksson”, er tittelen på Arne Strands kommentar i Dagsavisen. Han peker på det at generalstreik er et svært sjeldent våpen i norsk arbeidsliv. Det er faktisk 17 år siden forrige gang.

- I 1998 var det sentrumsregjeringen Bondevik som fikk smake fagbevegelsens vrede da den i statsbudsjettet foreslå å fjerne en feriedag: ”Gro-dagen”. Regjeringen begravde forslaget, skriver Strand.

- Dagens politiske markeringer er ikke noe påfunn fra LO og de rødgrønne partiene for å svekke Høyre/Frp-regjeringen. Velgere fra alle partier er opprørt over regjeringens forslag om å svekke arbeidsmiljøloven, selve bærebjelken i arbeidslivet.

Dagsavisens ”grand old man” mener at regjeringen ikke vil greie å styre landet hvis den får organisasjonene mot seg i spørsmål som angår arbeidsplasser og lønnsoppgjør.

Tynnslitt tillit

”Streiken er overspill” er tittelen på Aftenpostens leder. Men avisen gir også uttrykk for at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har gjort lite og lykkes dårlig med å få trepartssamarbeidet til å fungere.

- Det er beklagelig. Et tillitsfullt forhold mellom staten, de store arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverne er et viktig trekk ved vår samfunnsmodell. Det er ingen grunn til å ønske seg tilbake til situasjonen under de rødgrønne, hvor LO fikk første, og ofte siste ord i altfor mange saker. Men selv med en borgerlig regjering bør et trepartssamarbeid kunne bygge på en tillit - som nå virker beklagelig tynnslitt.

- Det er til syvende og sist Erikssons ansvar at det er blitt slik. Det forsvarer likevel ikke at LO, Unio og YS onsdag oppfordrer sine 1,5 millioner medlemmer til å stoppe Norge uten god nok grunn, skriver Aftenposten.

Powered by Labrador CMS