Politisk streik – også for fysioterapeuter

Alt tyder på stor oppslutning om den politiske streiken i morgen. Det er varslet markeringer på mer enn 120 steder i protest mot forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven.

Publisert Sist oppdatert

- Oppslutningen er overveldende. Det er tydelig at kampen for å bevare arbeidsmiljøloven engasjerer ansatte i alle næringer og virksomheter, over hele landet, sier LO-leder Gerd Kristiansen, Unio-leder Anders Folkestad og YS-leder Jorunn Berland i en pressemelding.

Informasjon om arrangementene legges fortløpende ut på www.mittarbeidsliv.no. Kristiansen, Folkestad og Berland vil være til stede i Oslo, hvor de skal holde appeller på markeringen utenfor Stortinget mellom klokken 14.00 og 16.00. Deretter er de politiske partiene invitert til å gi sine kommentarer.

Fysioterapeuter

NFF-leder Fred Hatlebrekke skal holde appell under markeringen i Namsos. Han oppfordrer alle medlemmer i forbundet, både ansatte fysioterapeuter og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, til å slutte opp om markeringene fra 14.00 – 16.00 onsdag 28. januar.

I en kommentar på www.fysio.no tidligere denne måneden sa Hatlebrekke at Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven representerer et tilbakeslag i arbeidslivet.

– Tiden er inne til en klar protest mot endringsforslagene. Vi må sammen bidra til å stanse forslagene, som vil bidra til et hardere arbeidsliv med større belastninger på den enkelte og mindre trygghet. Jeg regner med at det blir god oppslutning blant våre medlemmer og tillitsvalgte, og at også selvstendig næringsdrivende medlemmer vil delta på markeringene, sa Hatlebrekke.

Klar melding

Lederne for de tre hovedsammenslutningene bak streiken, LO, Unio og YS, understreker i pressemeldingen at de ikke ønsker å ramme en uskyldig tredjepart.

-Markeringene er en klinkende klar beskjed til regjeringen om å justere kursen. Samtidig er det ikke til å unngå at publikum dessverre vil påføres noen ulemper når så mange arbeidstakere over hele landet går til to timers politisk streik, sier Gerd Kristiansen, Anders Folkestad og Jorunn Berland.

Togene står

Som følge av streiken vil blant annet alle tog stå stille mellom klokken 15 og 16. Dette gjelder også flytoget. I Oslo vil alle t-baner og busser stå mellom klokken 15.00 og 15.30. Det blir ingen eller begrenset ekspedisjonsvirksomhet ved en rekke tollsteder. Ved Svinesund og Ørje må trafikantene regne med at det kan oppstå kø. Internasjonale ferger vil ikke få ekspedert gods og blir derfor forsinket. Det vil ikke bli flyavganger fra Gardermoen mellom kl 14 og 16. Men alle fly vil lande, og beredskapen opprettholdes.

Liv og helse

Fagforeningene har samarbeidet om å sikre forsvarlig bemanning i sykehjem med tanke på å sikre liv og helse, og i barnehager for å gjøre barnepass mulig. Politi, brann- og beredskapstjenestene bemannes.

Powered by Labrador CMS