Arendalsuka

Kristin Clemet i tankesmien Civita.

Kristin Clemet: Partene må ta mer ansvar, hvis vi skal ha råd til velferdsstaten

Før 2060 vil Norge ha behov for 260.000 nye arbeidsplasser innen helse- og omsorgssektoren, viser Perspektivmeldingen fra regjeringen. Partene må ta større ansvar, hvis dette skal gå bra, mener Kristin Clemet i den liberale tankesmien Civita.

Publisert Sist oppdatert

Kort om Perspektivmeldingen

  • Perspektivmeldingen er en stortingsmelding som legges frem av Finansdepartementet hvert fjerde år.
  • Meldingene har som mål å presentere utfordringer Norge står ovenfor i fremtiden, samt hvordan vi skal løse og møte disse
  • Finansdepartementet la frem en ny perspektivmelding i februar 2021

I forbindelsen med debatten «Velferdsduellen – har vi råd til å opprettholde velferdsstaten» under Arendalsuka i dag, tirsdag, var den tidligere Høyre-statsråden klar:

- Norske politikere får om få år en helt ny hverdag hvor de faktisk må prioritere. I mange år har de kunnet innfri de fleste ønsker. Det tar slutt når antallet yrkesaktive sammenlignet med antallet utenfor arbeidslivet, blir færre, sa Clemet.

Hun peker blant annet på eldrebølgen, og tall som viser at flere må jobbe mer. Samtidig viser perspektivmeldingen at det blir mer behov for helsepersonell.

Norsk Sykepleierforbund har i lengre tid påpekt at det mangler sykepleiere. Norsk Fysioterapeutforbund, ved forbundsleder Gerty Lund, mener noe av løsningen ligger i å ansette flere fysioterapeuter.

Hun har blant annet påpekt at fysioterapeutene kan påta seg mange av de oppgavene sykepleierne gjør. I tillegg mangler det ikke norske fysioterapeuter.

Kristin Clemet advarte mot å gjøre offentlig sektor for stor. Hun pekte flere ganger på mulighetene for at offentlige tilbud like gjerne kan leveres av private aktører.

Paneldebatt med Kristin Clemet og Jo Thori Lind. Debattleder

- Vi har den største offentlige sektoren blant OECD-landene. I tillegg er jeg usikker på om sykepleiemangelen er slik sykepleierne hevder. Uansett mener jeg vi må våge å se på hva som kan gjøre annerledes for å få mer ut av ressursene. Der har også partene i arbeidslivet et stort ansvar, sa Clemet.

Hun viste blant annet til at flere peker på å løse utfordringene med at de som allerede jobber, må jobbe mer, samt at de som ikke jobber, jobber. I tillegg kan tiltak som kortere utdanningsløp og bedre ordninger for studenter som får barn, være løsninger for å få flere i jobb tidligere.

- Problemet med denne type forslag er at få av oss ønsker å være brikker som står til tjeneste for staten, sa hun.

Professor Jo Thori Lind ved Økonomisk institutt ved Universitet i Oslo, var langt på vei enig med Clemet.

- Jeg kan til dels være enig i at partene i arbeidslivet har ansvar for å komme med tiltak og løsninger på hvordan vi kan få mer ut av ressursene. Samtidig er det litt mer problematisk i offentlig sektor enn i privat. I offentlig sektor forhandler fagorganisasjonene med arbeidsgivere som er en del av offentlig sektor. Fagforeningene er en part, men hvem er egentlig eierne, sa Lind.

Powered by Labrador CMS