Bildediagnostikk brukes for ofte ved knelidelser

De siste tiårs «standardmodell» for utredning og behandling av atraumatiske kneplager er i utakt med nyere kunnskap, ifølge en oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Publisert Sist oppdatert

Robin Holtedahl, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, understreker i artikkelen at det er ofte dårlig samsvar mellom bildediagnostiske funn og det kliniske bildet, og at andre årsaker til pasientens plager derfor kan lett overses. Han mener at symptomgivende gonartrose som regel kan diagnostiseres klinisk.

-Ved behov for bildediagnostikk er stående røntgenbilder førstevalget. MR-undersøkelse benyttes ofte ukritisk ved mistanke om artrose og meniskskade, men undersøkelsen gir sjelden klinisk nyttig informasjon, skriver Holtedahl.

Aktivitetsbasert behandling

I artikkelen etterlyser Holtedahl mer bruk av aktivitetsbaserte behandlingsformer som gir minst like gode resultater som artroskopisk kirurgi ved degenerative knelidelser, og bør være førstevalget.

Knesmerter er blant de vanligste årsaker til konsultasjoner for muskel- og skjelettplager. Siktemålet med artikkelen til Holmedahl er dels å gi en oversikt over de siste par tiårs forskning på atraumatiske og degenerativt betingede kneplager, og dels å vurdere om vanlig praksis for utredning og behandling er i samsvar med denne forskningen.

Må bli mer kunnskapsbasert

Holmedahl skriver videre at at mange pasienter med kneplager blir utsatt for utredninger og behandlinger som samsvarer dårlig med nyere forskningsresultater. Både pasient og samfunn vil være tjent med en mer kunnskapsbasert tilnærming.

I artikkelen konkluderer Holmedahl med at tiltak for å få ned bruken av MR-undersøkelser ved atraumatiske knelidelser og ytterligere reduksjon av bruken av artroskopi bør ha særlig høy helsepolitisk prioritet.

Videre skriver han at pasientene bør få informasjon om at «lavteknologiske» behandlingsprinsipper som endring av livsstil, aktiv mestring og individualisert treningsterapi har dokumentert effekt på knesmerter og funksjon.

Powered by Labrador CMS