Hofteartrosepasienter har ofte ryggplager

En ny studie indikerer sammenheng mellom hofteartrose og ryggplager.

Publisert Sist oppdatert

Som kliniker opplever man at artrosepasienter ofte rapporterer korsryggplager i tillegg til hofteplagene. En nylig publisert studie kan bekrefte dette.

Tjuefire pasienter med røntgenbekreftet hofteartrose ble rekruttert til studien, der de besvarte spørreskjema for hofte- og ryggsmerter (VAS og Roland Morris Disability Questionnaire). I tillegg ble de grundig undersøkt ved palpasjon, bekkenprovokasjonstester, samt test av bevegelighet i hofte og rygg.

Seksten av 24 pasienter rapporterte korsryggplager. Disse var yngre og rapporterte flere smertepunkter sammenlignet med de uten korsryggsmerter. Ved undersøkelsen hadde pasientene med korsryggsmerter redusert fleksjon i hofteledd, høyere smertenivå ved hofteabduksjon og -lateral rotasjon, spinal palpasjon, samt flere positive bekkenprovokasjonstester.

Forskerne konkluderer med at det er svært vanlig med tilleggsplager, som korsryggssmerter, ved hofteartrose. Man bør derfor alltid undersøke om pasienter med hofteartrose også er plaget med korsryggs- og bekkensmerter.

Det lave antallet forsøkspersoner er denne studiens største svakhet, og resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet.  

Kilde:

French, O'Donnell, Cuddy, O'Connell. Clinical features of low back pain in people with hip osteoarthritis: A cross sectional study. Physiotherapy Practice and Research 36 (2015): 15-22.

Powered by Labrador CMS