Landbasert treningsterapi ved hofteartrose

Landbasert treningsterapi for artrosepasienter har vært under lupen i en nylig publisert systematisk oversiktsartikkel i Fysioterapeuten. Effekten viste seg å være moderat.

En norsk forfattergruppe har undersøkt hvilken effekt landbasert treningsterapi har på smerter, funksjon og livskvalitet hos pasienter med hofteleddsartrose. Landbasert treningsterapi ble definert som treningsterapi på land og ikke i vann/ basseng.

Systematiske litteratursøk i de største medisinske databasene på aktuelle RCT-studier ble utført. PEDro skala ble deretter brukt for å klassifisere studiene. Forfatterne fant fem artikler som passet inn i inklusjonskriteriene. Disse viste en moderat reduksjon i smerte og en moderat bedring i funksjon hos de aktuelle pasientene med hofteleddsartose (n=549). Det ble ikke identifisert endringer i livskvalitet.

Forfatterne bak studien konkluderer med at landbasert treningsterapi har en moderat effekt på smerte og funksjon. Uten vedlikehold forsvinner effekten gradvis etter endt intervensjon. Hva som skal til for å få en større langtidseffekt bør undersøkes av fremtidige studier.

Les hele artikkelen her. 

Referanse:

Paulsberg F, Olsen SE, Østerås H: En systematisk oversiktsartikkel: Effekt av landbasert treningsterapi for pasienter med hofteleddsartrose. Fysioterapeuten (5/2014): 22-29

Powered by Labrador CMS