Kjønnsforskjeller i utvikling av artrose

En ny studie fra Nasjonal kompetanstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) viser at årsakene til hvorfor noen med alvorlig artrose trenger hoftekirurgi varierer, avhengig av om man er kvinne eller mann.  

Publisert Sist oppdatert

- Resultatene fra studien tilsier at for kvinner vil en reduksjon av kroppsvekt også gi en lavere risiko for hoftekirurgi senere i livet. For menn ser det derimot ut til at nedarvede vaner, oppvekstsvilkår og antagelig også genetiske faktorer er det som påvirker risikoen for å måtte utføre hoftekirurgi på grunn av alvorlig artrose. Det ser med andre ord ut til at mulighetene for forebygging av alvorlig artrose er forskjellig for menn og kvinner, sier forsker og fysioterapeut Karin Magnusson til nkrr.no.

Fakta om studien

-Data fra 18.000 tvillinger fra Det norske tvillingregisteret ble koblet sammen med data fra det norske leddproteseregisteret slik at man kunne se forskjeller hos eneggede og toeggede tvillinger i hvorvidt de hadde fått leddproteseoperasjon.

-14.000 proteseoperasjoner gjøres årlig på grunn av artrose.

-Studien er til nå også verdens største tvillingstudie på artrose, med den lengste oppfølgingstiden (tjue til tjuesju år).

-Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstuttet som administrerer det Norske Tvillingregisteret og Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, som administrer det norske Leddproteseregistret.

-Forskere fra the Australian Centre of Excellence in Twin Research ved University of Melbourne i Australia bidrar også i prosjektet.

-Fysiofondet (Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter) finansierer studien, tidligere omtalt i Fysioterapeuten .  

Magnusson er post.doc ved NKRR og har ledet studien, som nylig er publisert i det anerkjente tidsskriftet Epidemiology.

Kan være med å gi svar om årsaker til artrose
Det finnes ingen kur mot artrose, og all behandling retter seg mot lindring av symptomer. Leddproteseoperasjon er eneste løsning for de med den alvorligste graden av hofteartrose. I denne studien inngikk data fra mer enn 18.000 tvillinger fra Norsk Tvillingregister som ble koblet sammen med data fra Norsk Leddproteseregister . De to registrene ga forskerne oversikt over hvilke tvillinger som hadde fått leddproteseoperasjon på grunn av hofteartrose.

-Vi vet at både arvelige faktorer og kroppsvekt spiller en rolle for hofteartrose, men at det ser ut til å være en kjønnsforskjell i hvorvidt en reduksjon i kroppsvekt også gir en reduksjon i risiko for hofteprotesekirurgi var nytt for oss. Med disse funnene har vi gode pekepinner for veien videre for årsaksforskningen i artrose. Først når vi forstår årsakene er det mulig å forebygge denne alvorlige leddsykdommen, sier Magnusson.

Unike forskningsmetoder 

-I Leddproteseregisteret er omtrent 95 % av alle proteseoperasjoner registrerte. De fleste norske tvillingene er også registrerte. Dette gjør at studien kan være representativ for hele befolkningen, sier Magnusson. 

Les mer: www.nkrr.no 

Powered by Labrador CMS