Sammendrag

Illustrasjonsfoto

Genetikk viktig ved fremre korsbåndskade

Sammendrag

Nå har forskere ved Lunds universitet i en epidemiologisk studie funnet at gener spiller en viktig rolle ved utvikling av korsbåndskader.

Ved å analysere data fra det svenske tvillingregisteret og data fra det nasjonale pasientregisteret, kunne forskerne se hvor mange eneggede og toeggede tvillinger som ble diagnostisert med fremre korsbåndskade. Totalt 88.414 tvillinger, 17 år eller eldre, ble inkludert i studien, som nå er publisert i British Journal of Sports Medicine.

-Sier noe om arvelighet

Muligheten for å observere skaden blant tvillinger gjør det mulig å trekke konklusjoner om arvelighet, forklarer Karin Magnusson, fysioterapeut og forsker ved Lunds universitet i en pressemelding.

Karin Magnusson

- Eneggede tvillinger har hundre prosent like gener, mens toeggede tvillinger, som andre søsken, deler 50% av genene med hverandre. Vi kan estimere arvelighet ved å studere hvor ofte korsbåndsskade oppstår hos begge tvillinger i et par, dvs. sammenligne denne "doble" forekomsten i identiske tvillingpar og hos toeggede tvillingpar. Dermed kan man trekke konklusjoner om viktigheten av arv og miljø.

69 prosent

- Resultatene våre viser at genene ser ut til å bidra mer enn vi trodde. Helt enkelt kan det sies at av alle korsbåndskader forklares 69 prosent av arvelige faktorer, såkalt heritabilitet. Det skal ikke tolkes slik at den enkeltes risiko for å bli berørt er 69 prosent, men dette har betydning på gruppenivå. Arvelighet er lettere å forstå sammenlignet med andre sykdommer eller tilstander. Den arvelige risikoen for å utvikle kreft er for eksempel 33 prosent. Dette betyr at 33 prosent av variasjonen i befolkningen når det gjelder årsaker til alle krefttilfeller skyldes variasjonen i genene, resten til andre faktorer - som miljø eller livsstil, sier Karin Magnusson.

Den genetiske risikoen for å utvikle fremre korsbåndskade var like høy for menn og kvinner.

Være observant

- Tidligere har ikke genetiske faktorer blitt vurdert når man arbeider for å forhindre fremre korsbåndskader, for eksempel blant idrettsutøvere. Studien gir oss imidlertid ikke noe svar på om arvelighet medfører anatomiske eller fysiologiske tilstander som kan påvirke risikoen for korsbåndsskade. Men hvis du vet at det er mange slike skader i en familie, er det verdt å være ekstra forsiktig og jobbe mer med forebyggende trening - som landinger etter hopp når det gjelder håndballspillere – som et eksempel. Dette sier Martin Englund, professor ved Lund universitet, lege ved Skåne universitetssykehus og en av forskerne bak studien, i pressemeldingen.

Artikkelen kan leses i British Journal of Sports Medicine.

Powered by Labrador CMS