Fysioterapeut og professor Astrid Bergland.

Forskere slår alarm – vil ha mer trening for eldre

Fysioterapeuter i Oslo rapporterer om at eldre ikke får den oppfølgingen de trenger under pandemien. Nå slår forskere alarm.

Publisert

Effekt av fysisk aktivitet for eldre

  • Fysisk aktivitet styrker muskler og skjelett og senker risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag og demens. Ikke minst styrker det immunforsvaret og gjør oss bedre rustet til å takle sykdommer – også korona.
  • Regelmessig trening øker kroppens reservekapasitet og gjør oss bedre til å takle sengeleie ved akutt sykdom.
  • Ti dagers sengeleie kan gi en reduksjon på opptil en kilo muskelmasse, så det sier seg selv at det kan få dramatiske konsekvenser for de som har lav reservekapasitet, forklarer forskeren.
  • Anbefalingen i dag er at eldre bør trene styrke to-tre ganger i uken, kondisjonstrening tre-fem ganger i uken og i tillegg balansetrening for å unngå fall.

Kilde: OsloMet

Fysioterapeut og professor Astrid Bergland og forsker og fysioterapeut Therese Brovold ved OsloMet er, i følge en pressemelding fra universitetet, bekymret over manglende fysisk aktivitet for eldre.

Bergland leder forskergruppen Aldring, helse og velferd. Brovold er med i den samme forskergruppen.

Verre for eldre

– Å være inaktiv har større konsekvenser for eldre enn for yngre. Fysisk aktivitet er den beste medisin for å bidra til god helse og livskvalitet. Men da må vi ikke glemme at trening er ferskvare, sier Bergland.

Både hun og Brovold har, i følge pressemeldingen, fått henvendelser fra flere fysioterapeuter som ikke har hatt mulighet til å følge opp eldre slik de ønsker under koronapandemien.

Det skyldes blant annet at enkelte fysioterapeuter må gjøre andre oppgaver. I tillegg er enkelte grupper med styrke- og balansetrening for eldre stengt. Også treningssentre er stengt i Oslo og enkelte andre steder i landet.

Therese Brovold.

Forskerne er bekymret

Bergland er bekymret på vegne av de eldre når Norge stenger ned, og henviser blant annet til at forskning viser at selv korte perioder med inaktivitet kan få store konsekvenser for eldre.

- Menneskekroppen er skapt for bevegelse, og det vi ikke bruker, mister vi. Til slutt kan det bli vanskelig å gjøre hverdagslige ting som å gå i trapper og gå til butikken. Du blir mer og mer avhengig av hjelp fra andre og i verste fall ender du med å bli institusjonsbeboer, sier Bergland.

Blir mer ensomme

Brovold betegner inaktivitet som en av vår tids tause mordere.

– Vi vet at inaktivitet øker risikoen for både hjerte- og karsykdommer, overvekt og fedme. Det bidrar til dårligere humør, redusert livskvalitet og mindre sosial deltakelse, sier Brovold.

Hun er redd langvarig sosial isolasjon, og det å ikke kunne besøke familie og venner, påvirker den psykiske helsen til mange eldre.

– Sosial isolasjon over lengre tid gjør at eldre er mer utsatt for ensomhet, depresjon og angst, sier Brovold.

– Vår mening er at vi heller må bruke mer ressurser, og ikke mindre, på trening for eldre under pandemien. Det trengs virkelig for å unngå at mange blir hjelpetrengende på sikt, sier Brovold.

Powered by Labrador CMS