En osteopat i arbeid. NFF er imot at osteopater og naprapater skal få autorisasjon.
En osteopat i arbeid. NFF er imot at osteopater og naprapater skal få autorisasjon.

NFF: Benytt helprivate og arbeidsløse fysioterapeuter fremfor å autorisere naprapater og osteopater

Norsk Fysioterapeutforbund er også skeptisk til dobbeltautorisasjoner.

Publisert

I mai i fjor foreslo Fremskrittspartiet å hastebehandle forslaget om å gi naprapater og osteopater autorisasjon som helsepersonell. Bakgrunnen var at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet før jul i 2020 vedtok at de ønsket å gi autorisasjon til disse profesjonene.

Daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte saken på høring, med frist 4. juni i fjor. Norsk Fysioterapeutforbund var en av flere organisasjoner som ga høringssvar. NFF pekte blant annet på at vilkårene for autorisasjon for naprapater og osteopater ikke er oppfylt. Profesjonsutspill fra NFF, svarte fysioterapeut og forskningsrådgiver i et innlegg på Fysioterapeuten.no.

Autorisasjonssaken skal behandles i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og torsdag 20. januar var frist for å gi skriftlige innspill.

– En betydelig ubenyttet arbeidskraftreserve

I sitt innspill sier NFF seg enig i at det er behov for flere behandlere, men de mener det offentlige helsevesenet heller bør benytte helprivate og arbeidsløse fysioterapeuter før man åpner opp for nye grupper med «langt smalere kompetanse» enn fysioterapeuter.

Per 4. mai 2021 hadde NFF 456 medlemmer som arbeider helprivat. En betydelig ubenyttet arbeidskraftreserve, sier NFF.

– Norsk Fysioterapeutforbund ser ikke at det er behov for ytterligere mangfold i tilbudet til pasienter med muskel- og skjelettlidelser i form av nye helsepersonellgrupper. Derimot er det behov for den type mangfold som fysioterapien rommer, som er innenfor kunnskapsbasert praksis, skriver NFF.

– Undergraver spesialistordning

En sentral innvending mot autorisering av naprapati og osteopati fra flere høringsinstanser er mangelfull forskningsbasert kunnskap om effekten av behandling, skrev Dagens Medisin i fjor.

Flere av de norske osteopatene har grunnutdanning som fysioterapeuter. Dersom osteopater får autorisasjon, vil mange få doble autorisasjon. Det er NFF skeptisk til.

– Det vil også forekomme dobbeltautorisasjon for naprapater. Departementet har tidligere uttalt at dobbeltautorisasjon ikke er ønskelig. En slik ny praksis vil bidra til å undergrave dagens spesialistordning og åpne for et utall av andre helseprofesjoner som vil søke om doble autorisasjoner.

NFF ber derfor om at lovforslaget utsettes.

– Først når vilkårene for autorisasjon er oppfylt, konsekvenser er utredet og faglige vilkår er satt, bør autorisasjon være aktuelt for osteopater og naprapater, skriver NFF avslutningsvis i sitt innspill til Helse- og omsorgskomiteen.

Flere pasientorganisasjoner, deriblant Norsk Revmatikerforbund, er derimot positive til at naprapater og osteopater får autorisasjon som helsepersonell.

Powered by Labrador CMS