Når fysioterapeuten forelsker seg i en pasient

Sju fysioterapeuter har de siste årene mistet autorisasjonen på grunn av seksuelle forhold til pasienter. Helsetilsynet har lagt seg på en streng praksis.

Publisert Sist oppdatert

Du treffer en pasient på byen tre år etter at du behandlet ham eller henne og forelsker deg. Er det da greit å innlede et forhold? Fysioterapeuter som tror at Helsetilsynet har en «karenstid» på et par år etter endt behandling, eller som regel reagerer med en advarsel i slike saker, vil kunne få en overraskelse.

Årsaker til tilbakekall av autorisasjon for fysioterapeuter for årene 2014 til 2018:

Helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen: 6

Ikke innrettet seg etter advarsel: 2

Rusmiddelbruk: 2

Legemiddeltyveri: 0

Seksuell utnytting av pasient/bruker: 7

Rollesammenblanding: 2

Annen adferd i yrkesutøvelsen: 13

Annen adferd utenfor yrkesutøvelsen: 2

Sykdom: 0

Mistet godkjenning i utlandet: 0

Antall tilbakekalte autorisasjoner totalt: 19*

*I noen tilfeller er det mer enn én årsak i enkeltsakene, og antallet årsaker er derfor høyere enn antallet tilbakekalte autorisasjoner.

- Helsetilsynet ser strengt på slike saker. Vi vil blant annet vurdere hvor omfattende og langvarig fysioterapeutens behandling har vært, og hvor kort tid det er siden behandlingen ble avsluttet. Det ses på om forholdet har vært seksuelt eller ikke, og hvilken type privat forhold som har oppstått, sier Pål Kristian Molin, seniorrådgiver og psykologspesialist i Statens helsetilsyn.

-Markant maktforskjell

Fra 2014 til og med 2018 mistet 19 fysioterapeuter autorisasjonen. Sju av dem på grunn av seksuelt forhold til pasient. I faktaboksen kan du se hvilke andre årsaker det er til at fysioterapeuter har mistet autorisasjonen. I noen tilfeller er det mer enn én årsak i enkeltsakene, og antallet årsaker er derfor høyere enn antallet tilbakekalte autorisasjoner.

Pål K. Molin. Foto: Helsetilsynet
Pål K. Molin. Foto: Helsetilsynet

Molin sier at det virker som en del helsepersonell ikke har reflektert nok over den markante maktforskjellen som kan oppstå når et privat forhold innledes samtidig eller i etterkant av en profesjonell kontakt.

-Behandleren kan ha fått mye informasjon om pasientens tilstand, behandling og tidligere behandlinger, og om psykiske plager. Det er informasjon som behandleren ikke ville fått på annet vis, og som pasienten kanskje ikke ville ha delt i en kontakt utenom behandlingen. Noen tenker bare at de «har gjort jobben sin» og reflekterer ikke over ubalansen og omfanget, og over samrøret mellom det private og informasjonen de har fått som behandler. Pasienten vil kunne oppleve seg krenket i flere sammenhenger, sier Molin i Helsetilsynet.

Slike saker starter ofte hos fylkesmannen fordi arbeidsgiver, pasienten eller en ny behandler klager inn saken.

Mistet autorisasjonen

Fysioterapeuten har fått lese et anonymisert vedtak hvor en fysioterapeut ble kjæreste med en pasient som fysioterapeuten hadde under behandling. Fysioterapeuten oppga at behandlingen pasienten fikk var aktivitetsbasert og i all hovedsak en distansert behandling. Fysioterapeuten ønsket å få et kontaktnett utenfor kollegafellesskapet og ble venn med pasienten. Dette ble etter hvert til et forhold. Da fysioterapeuten ønsket å avslutte forholdet, skal pasienten ha truet med å melde fra til arbeidsgiver og Fylkesmannen.

Pasienten kom med henvisning til ny fysioterapibehandling, men fysioterapeuten avslo det. Pasienten klaget på avvisningen av henvisningen til kommunen. Fysioterapeuten meldte selv inn forholdet til Fylkesmannen og sa at han/hun ønsket å «ordne opp» og ta konsekvensene av valgene sine.

Pasienten mente også at fysioterapeuten hadde brutt taushetsplikten. Fysioterapeuten skal ha fortalt om forskjellig ting fra arbeidshverdagen sin, og pasienten skal ha klart å gjette hvem han refererte til. En annen pasient klaget derfor fysioterapeuten inn for Helsetilsynet for brudd på taushetsplikten.

Undergraver den profesjonelle hjelperrollen

I konklusjonen skriver Helsetilsynet:

«En behandlingsrelasjon fører regelmessig til et ujevnt styrkeforhold mellom partene. Behandlingsrelasjoner har to ulikestilte parter, og etablering av nære personlige relasjoner mellom helsepersonell og pasient er ikke forenlig med den tillit som må ligge til grunn for behandlingsarbeidet. Det er helsepersonellets ubetingede ansvar å ha kunnskap om slike følelsesmessige relasjoner, motstå fristelser og beskytte pasienten dersom det oppstår følelser som motvirker den profesjonelle relasjonen. Dersom helsepersonellet utvikler et privat vennskaps- eller kjæresteforhold til en pasient, undergraves den profesjonelle hjelperrollen.»

Helsetilsynet skriver at det å innlede et privat og seksuelt forhold til en pasient, regnes som et klart og alvorlig brudd på kravet til faglig forsvarlighet. De mener fysioterapeuten viste «grov mangel på faglig innsikt» og har handlet i strid med etiske holdninger og adferd som forventes av en fysioterapeut.

Helsetilsynet kalte tilbake fysioterapeutens autorisasjon. De slo også fast at fysioterapeuten hadde brutt taushetsplikten.

Bruker skjønn

Molin sier at det virker som om mange behandlere baserer seg på antagelser på hva som er greit når de inngår et forhold til en tidligere pasient.

-Regelverket sier ikke helt klart hvordan forhold til tidligere pasienter skal behandles. Helsetilsynet ser strengere på det enn mange tror, og må gjøre en skjønnsmessig vurdering. Derfor er det også viktig at fysioterapeuten har reflektert over temaet og tenker at han eller hun bør unngå dette. Behandleren bør søke råd eller veiledning, sier seniorrådgiveren.

Molin skulle ønske at det hadde vært mer om dette temaet i grunn- og videreutdanningene. Han sier at flere yrkesgrupper omtaler dette i sine yrkesetiske regler, men at disse ikke alltid er kjent blant medlemmene. I punkt 3.7 i de yrkesetiske reglene til Norsk Fysioterapeutforbund heter det «Fysioterapeuten må ikke innlede et seksuelt forhold eller gjøre seksuelle tilnærmelser til pasienten. En pasients samtykke fritar ikke fysioterapeuten for ansvar.»

Fordi grensene for å miste autorisasjonen ikke er klart definert og tilsynet ser strengt på dette temaet, er Molins råd: Unngå forhold til både nåværende og tidligere pasienter.

Gjør vennetjenester

Også i andre sammenhenger kan det oppstå rollesammenblanding. Noen fysioterapeuter blir gode venner med pasienter, og ender med å utveksle tjenester på fritiden. Da kan også uheldige situasjoner oppstå. Dette er ikke uvanlig på mindre steder, og noe fysioterapeuter bør være bevisst på, sier Molin.

En av årsakene til tilbakekall av autorisasjon er «annen adferd i yrkesutøvelsen». Her kan det være at fysioterapeuten har vært aggressiv mot pasienter, gjort underslag eller svindlet Helfo med falske refusjonskrav. I kategorien «annen adferd utenfor yrkesutøvelsen» skal det mer til for å miste autorisasjonen.

-Da kan det være snakk om alvorlige kriminelle handlinger som for eksempel seksuelle overgrep, hendelser som klart er egnet til å svekke tilliten til behandleren og helsetjenesten forøvrig, sier Molin.

Kan få tilbake autorisasjonen

Det er ikke slik at autorisasjonen er tapt for all framtid. Behandleren kan søke om å få begrenset autorisasjon, slik at han eller hun for eksempel kan ha en stilling med lite pasientkontakt, eller jobber under veiledning eller andre betingelser.

Man kan søke Statens helsetilsyn om å få ny autorisasjon på et senere tidspunkt.

-Har du mistet autorisasjonen på grunn av seksuelle overgrep, skal det mer til enn om du har fått en psykisk lidelse som kan bli behandlet. Gjelder det seksuelt forhold til pasient, kan du måtte dokumentere hvilke faglige refleksjoner og kompetanseheving du har gjort. Det vil kunne telle i positiv retning om du selv søkte hjelp eller bistand når forholdet oppsto, sier Molin.

Powered by Labrador CMS