Nei til MT-autorisasjon

Et stort flertall på Stortinget har sagt nei til egen autorisasjon for manuellterapeuter. Men LO vil likevel ikke gi seg. De er opptatt av å sikre seg flere medlemmer med høyere utdanning.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet slo i fjor fast at det ikke var grunnlag for å gi manuellterapeutene en egen autorisasjon. Likevel fremmet enkelte stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet i desember i fjor et såkalt Dokument 8-forslag hvor de ba Stortinget om å be regjeringen fremme forslag om at manuellterapeutene autoriseres som helsepersonell.

Mandag ble dette forslaget avvist av Stortinget, med 61 mot 36 stemmer.  Det var bare Kristelig folkeparti som støttet Arbeiderpartiets forslag, skriver fysio.no.

Ikke i en særstilling

Flertallet mener at manuellterapeuter ikke er i en særstilling sammenlignet med andre autoriserte helsepersonellgrupper med videreutdanning. Derfor er det ikke grunnlag for å autorisere manuellterapeuter som en ny gruppe helsepersonell.  Ifølge stortingsflertallet vil det være mer hensiktsmessig at det gjøres en vurdering av om manuellterapeuter kan bli omfattet av spesialistgodkjenningsordningen.

- Det er veldig positivt at en samlet Helse- og omsorgskomité fremhever fysioterapeuters betydning i helsevesenet ved å påpeke at fysioterapeuter med og uten spesialisering er viktige bidragsytere for å redusere omfanget av muskel- og skjelettlidelser. Videre håper jeg nå at det endelig blir ro rundt manuellterapi, sier Hatlebrekke.

- Bare ett utfall

Men skal vi tro LO-sekretær Are Tomasgard, har ikke LO og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) noen planer om å la autorisasjonssaken ligge. Han sa dette i sin hilsningstale til NMFs landsmøte fredag 16. mars.

- LO ikke vil gi seg i autorisasjonssaken, selv om det ikke er tilstrekkelig flertall i Stortinget akkurat nå. Dette er en tålmodighetssak som bare har ett utfall. Autorisasjonen skal komme på et eller annet tidspunkt. Viktigst nå er at Arbeiderpartiet, som den største politiske aktøren, har låst seg til å følge opp saken, skriver NMF på sine nettsider, manuell.no.

Høyere utdanning

Som en forklaring på at LO står så hardt på i denne saken, viste Tomasgard til at LO er svært opptatt av å knytte til seg medlemmer med høyere utdanning. NMF – som har medlemmer med høyere utdanning – er ifølge Tomasgard med på å gi LO større bredde og styrke.

– Vi er nå den hovedorganisasjonen som vokser mest blant høyere utdannede. Det skal vi fortsette med, sa han.

Primærhelsetjenesten

Det knytter seg nå stor spenning til stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten som er varslet i løpet av våren. Spørsmålet er om regjeringen der vil foreslå å inkludere fysioterapeuter i en offentlig spesialistordning. Direkte adgang til fysioterapi er en annen viktig kampsak for NFF.

Statssekretær Lisbeth Normann sa i åpningstalen på Fysioterapikongressen 4.-6. mars, at fysioterapeutene "trolig blir fornøyd med en del av de helsepolitiske grepene vi tar".  Hun siktet da til tre varslede meldinger i 2015: primærhelsetjenesten, folkehelse og opptrappingsplan for rehabilitering.

Men hvilke grep og hvilke saker? Det sa statssekretæren selvsagt ingenting om.

Powered by Labrador CMS