Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker at taksten for videokonsultasjoner blir permanent, men ber om at den i det minste forlenges til 1. november. (Foto: Irene Mårdalen)

Departementet sier nei til å forlenge taksten for videokonsultasjon

-Forleng taksten for videokonsultasjon, i det minste til 1. november, ber NFF av Helsedepartementet. Departementet har så langt sagt nei.

Publisert Sist oppdatert

I mars fikk fysioterapeutene muligheten til å ta takst for videokonsultasjoner. Denne ble innført som en midlertidig ordning knyttet til korona, og skulle gjelde til 1. september. Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker at taksten blir permanent, men ber om at den i det minste forlenges til 1. november. Det er datoen da de nye takstene etter takstforhandlingene slår inn. Lund sier at det først 14. september blir offentlig hvilke krav de setter fram i disse forhandlingene.

-Vi sendte brev til Helsedepartementet om korona og takstbruk i juni, men departementet sa i et svarbrev i starten av juli nei til forlengelse av taksten for videokonsultasjoner – de ville se an situasjonen. Vi er bekymret, både fordi vi nå kan få en bølge nummer to med koronasmitte, men også fordi dette er god samfunnsøkonomi, sier Lund.

Sparer tid og kostnader

Forbundslederen sier at videokonsultasjoner kan spare pasienter med lang reisevei til fysioterapeuten for tid og samfunnet for transportkostnader, med reiser som kanskje gjøres med taxi.

-Det er også dumt om taksten fjernes nå, for så å skulle gjeninnføres senere – det skaper mye byråkrati, sier hun.

Lund viser til at det har vært mye snakk om mer digitalisering i helsevesenet, og at videokonsultasjoner er et viktig supplement til ordinær behandling.

Kan ikke jobbe gratis

– Pasienter må fortsatt kunne nyte godt av muligheten for videokonsultasjon. Både smittevernhensyn og behovet for å utvikle tjenestene tilsier at takstene må videreføres og bli permanente. Fysioterapeuter ønsker å bruke digitale verktøy til beste for pasientene, men ingen kan forvente at et nyttig tjenestetilbud til innbyggerne kan opprettholdes gjennom at fysioterapeuter arbeider gratis, sier Gerty Lund.

Powered by Labrador CMS