Gode erfaringer: Helsesøster Mona Sundstrøm, leder i elevtjenesten på Heimdal v.g.s., Siri Riksheim og kommunefysioterapeut Kristine Rabben Amundsen.

Gir elever råd mot eksamenspress, søvnplager og stress

Fysioterapeuter og helsesøstre i Trondheim gir elever konkrete teknikker de kan bruke for å håndtere utfordringer, via arbeidsmetoden MEST.

Fysioterapeuten møter kommunefysioterapeut Kristine Rabben Amundsen og helsesøster Mona Sundstrøm i splitter nye lokaler på Heimdal videregående skole.

Tips om du vil jobbe på lignende vis:

  • Tenk tverrfaglig
  • Ikke vær redd for å prøve ut hva skolene ønsker
  • Ha forankring i skoleledelsen
  • Lytt til hva elevene trenger
  • Gi dem konkrete verktøy de kan bruke

KILDER: Kristine Rabben Amundsen og Mona Sundstrøm

– Vi holder på å bo oss inn her, smiler Sundstrøm og viser vei til sitt kontor.

Amundsen er også her i dag på grunn av rollen hun har i MEST, en arbeidsmetode Trondheim kommune nå har valgt å satse på for fullt. For øvrig jobber hun med barn fra 0-18 år i Trondheim kommune.

«MEST» står for «mestring av hverdags-utfordringer». Det startet som et prosjekt, men har nå blitt en del av den daglige driften.

– Det er fem år siden helsesøster Nina Stiklestad Holmen fikk ideen til et opplegg der man kunne hjelpe ungdommer med de samme utfordringene i gruppe istedenfor en individuell tilnærming. Fokuset skulle være lav terskel, forebygging og helsefremmende. Vi søkte Helsedirektoratet om midler, og fikk det, forteller Amundsen om oppstarten.

Fast tilbud

I dag har fem videregående skoler i to bydeler i Trondheim tilbudet på fast basis. I tillegg ruller kommunen ut MEST på alle ungdomsskolene i byen fra høsten 2018. MEST i ungdomsskolene har fått navnet «UngMEST».

– Vi synes det er fantastisk å ha MEST her på skolen, sier Siri Riksheim, leder i elevtjenesten ved Heimdal v.g.s.

– Det er et kjempebra lavterskeltilbud som er veldig populært hos elevene. Innholdet er relevant, det foregår i skoletida og er dermed lett å delta på, slår hun fast.

Og fortsetter:

– Elevene sier det fungerer bra. De får hjelp til ting de selv føler de trenger hjelp til.

Ifølge helsesøster kan MEST gjøre det lettere for elevtjenesten, skolehelsetjenesten og lærerne å sette inn målrettet tiltak.

– Dette er trolig hemmeligheten med at det går så bra. Vi har kjørt digitale, anonyme kartlegginger, der elevene blir spurt om tema de tror vi kan bidra med veiledning om, sier Sundstrøm.

Svarene var klare. Elevene ønsket hjelp til å håndtere problematikk rundt søvn, stress, bekymringer, og hjelp til god studieteknikk.

Resultatet er seminarer om disse temaene, som Sundstrøm og Amundsen kjører sammen. På de andre videregående skolene som tilbyr MEST, har andre helsesøstre og fysioterapeuter de samme rollene.

– Vi synes det er veldig klokt av Trondheim kommune å satse på et helsefremmende tilbud som dette. På kursene normaliserer vi utfordringer. Og gjør det klart for elevene at det er en del av livet å streve litt innimellom. Og så lærer vi dem teknikker for å mestre utfordringene, sier Amundsen.

Frivillige seminarer

De åpne seminarene er et frivillig tilbud. De som velger å være med, får ikke fravær på skolen for å delta.

– Seminarene stjeler litt tid av langfri, klassens time og vanlig undervisning, men de fleste synes det går bra. For øvrig er nok dette den største utfordringen vi har i MEST: Å finne tid. Gode tidspunkt. Lærerne er ikke alltid like glade om det stjeles av undervisningstiden de har med elevene. Samtidig opplever vi at de stort sett er veldig positive til det vi gjør, sier Sundstrøm.

Rektor ved Heimdal v.g.s., Elisabeth V. Tandstad, slår fast at MEST er til god nytte når det gjelder å gi elevene en bedre skolehverdag.

– Her på skolen har vi musikklinje, idrettslinje, studiespesialisering, elektro, IKT og helse og oppvekst. Kartleggingene gir oss en pekepinn på hvilke utfordringer elever innen de ulike retningene kan ha. Dette gjør at det blir lettere for skolehelsetjenesten og elevtjenesten å jobbe med en systemisk tilnærming i disse klassene, sier hun.

Eksamensnerver og søvnproblemer

Et tiltak kan være at de to kommer inn i en klasse og kjører et såkalt klasseromseminar som varer 45 minutter. Dette skjer på oppfordring fra læreren.

– Da kan vi snakke om stress, for eksempel, om bekymringer eller om å takle eksamensnerver eller uro før en presentasjon de skal ha foran klassen. Eller om hva de kan gjøre for å få bedre søvn. Poenget er å gi elevene konkrete verktøy de kan bruke for å håndtere det de sliter med, slår fysioterapeut Amundsen fast.

– Og målet vårt er at de skal huske minst ett verktøy de lærer, etter en time. Og begynne å ta det i bruk selv, når de trenger det.

Fysioterapeuten og helsesøsteren utfyller hverandre i arbeidet. Den førstnevnte har mest fokus på det praktiske.

– Jeg lærer dem måter å håndtere stress på, for eksempel pusteteknikker. 4 7 8-teknikken er en metode jeg ofte viser frem til elevene. De teller til fire på innpust, holder pusten mens de teller til sju, før de slipper den ut, og teller til åtte.  Den er enkel, men effektiv, sier Amundsen.

Mens Sundstrøm nok forholder seg mer teoretisk til temaene.  

– Når det gjelder for eksempel skjermbruk prøver vi å ikke være fremme med pekefingeren, sier hun.

– Vi prøver heller å forklare hva som skjer i hjernen hvis de legger seg om kvelden med mobilen eller tv-en i fokus.

– Så får de selv ta valget. Om hva de vil gjøre.

En delekultur

De to setter svært stor pris på å jobbe i team med hverandre, og med resten av MEST-gjengen i Trondheim.

– Vi begynner å bli ganske mange etter hvert, og har jevnlig møter der vi deler informasjon og oppdaterer oss. Her gjelder det å følge med, ny kunnskap kommer jo stadig, og oppleggene vi kjører for elevene utvikler seg fortløpende. Vi har en delekultur i MEST, og når noen av oss for eksempel lager en PowerPoint om et aktuelt tema, er det naturlig at de andre får tilgang til den, og kan bruke den der de jobber, sier Amundsen.

Og poengterer at hun lærer mye av helsesøsterkollegaen.

– Det tverrfaglige arbeidet vi har her er så verdifullt. Vi har en ulik innfallsvinkel på temaene og utfyller hverandre. Det jeg lærer bruker jeg i andre oppgaver jeg har som fysioterapeut i kommunen. Sundstrøm nikker:

– Dette er gjensidig. Jeg lærer også mye av Kristine. Også teknikker man kan bruke privat.

Bryte ned tabuer

De ser på ansiktene til elevene at de tar til seg det de lærer på seminarene. Og forteller om den gangen noen gutter som var på et åpent seminar om stress, uanstrengt viste frem teknikkene til de andre i klassen etterpå, etter en liten oppfordring fra læreren.

– Vi prøver å bryte ned tabuer om psykisk helse, og tror også at mange unge nå ikke har problemer med å snakke om slike utfordringer. Det er like gjerne de tøffe idrettsguttene som stikker innom seminarene våre som jentene på studiespesialisering.

De synes det er artig å jobbe med MEST.

– Særlig når elevene melder tilbake at de har nytte av det de lærer av oss. Det hender også at det stikker en og annen lærer innom de åpne seminarene våre. Mange er nok interesserte i temaene som tas opp.

Powered by Labrador CMS