Barn med autisme er et av områdene som det nå skal forskes mer på.

45 millioner til å redusere ulikhet i helse

Forskningsrådet deler ut 45 millioner kroner til prosjekter som skal redusere ulikhet innen helse.

Publisert

I fire prosjekter skal man forske på barn med autisme, personer med demens, mental helse til minoritetsungdom som har flyktet alene til Norge, og barn og unge med kronisk nyresykdom. Prosjektene omhandler alt fra diagnostisering, behandling og rehabilitering og hvordan helse-, omsorgs- og velferdstjenestene best kan tilpasses disse gruppene, melder Forskningsrådet.

– Det er behov for mer forskning som kan utvikle helsetjenestene og bidra til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering. Mer klinisk forskning, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, er nødvendig, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

Blant annet får forskere ved Oslo universitetssykehus 12 millioner kroner til å forske på barn og unge med autismespekter-forstyrrelser, mens forskere ved Universitetet i Bergen får 10,6 millioner kroner for å forske på ny, innovativ behandling av symptomer på demens.

Mange utsatte pasientgrupper er i liten grad inkludert i kliniske studier som evaluerer behandlingseffekt, diagnostikk og rehabilitering.

– Helsetjenester som er tilpasset ulike pasientgruppers behov vil kunne bidra til å redusere sosiale ulikheter i helse. Forskningsbasert kunnskap om ulike pasientgruppers behov er avgjørende. Jeg er derfor glad for at fire viktige prosjekter som vil få fram kunnskap om dette skal finansieres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Powered by Labrador CMS