Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Bedre med færre henvisinger

Pasienter med korsryggsmerter får det bedre med informasjon og rådgivning enn med henvisning til utredning på sykehus, ifølge en dansk doktorgradsavhandling.

Publisert

Mange pasienter med korsryggsmerter henvises til sykehus, selv om rådgivning ville vært tilstrekkelig. Et prosjekt i Region Nordjylland har bidratt til å halvere antallet henvisninger, men selv om pasientene har fått det bedre er de mindre fornøyde med behandlingen, skriver fysio.dk.

Henvisning ingen løsning

Pasienter med ryggsmerter tror en henvisning til skanning og videre utredning på sykehus er det beste for dem, men slik er det ikke, ifølge fysioterapeut Allan Riis.

- De fleste vet ikke hvor vanlig det er å ha vondt i ryggen. Smertene er en del av det å leve, mens folk forventer rask behandling, sier Riis til fysio.dk.

Ved ryggproblemer er som regel informasjon og rådgivning om å holde seg i fysisk aktivitet det beste for pasientene. Smertene vil i mange tilfeller forsvinne av seg selv, ifølge Riis.

En eventuell utredning på sykehus kan føre til at prognosen forverres, og gi pasientene et lengre forløp som fører til unødvendig sykeliggjøring. 

Hold fast på retningslinjene

Danske retningslinjer for hvordan allmennleger skal behandle pasienter med korsryggproblematikk er på plass, men allikevel henvises mange unødvendig tidlig til utredning på sykehus.

Riis har i sitt doktorgradsarbeid utviklet en modell som støtter legene i deres implementering og bruk av retningslinjene. Her samarbeidet legene i intervensjonsgruppen med fysioterapeut som har spesialkompetanse på behandling av ryggproblemer, og de ble introdusert for kvalitetsrapporter og styringsverktøy for å gruppere pasientene etter symptomenes alvorlighetsgrad.

Forskjellen mellom kontroll- og intervensjonsgruppen i undersøkelsen viste seg å være signifikant. Fra kontrollgruppen ble 59 pasienter med korsryggproblemer henvist til sykehus, mens tilsvarende tall for intervensjonsgruppen var 27.

Selv om pasientene i intervensjonsgruppen hadde fått det like bra, eller bedre, som pasientene i kontrollgruppen, var de mindre førnøyde med legens håndtering av deres ryggproblem.

Informasjonen må ut

Riis er understreker at man står overfor en formidabel formidlingsoppgave.

- Vi skal fortelle befolkningen at det er helt normalt å ha vondt i ryggen, og at de fleste vil oppleve slike smerter i løpet av livet. Vi skal også fortelle dem at smertene går over av seg selv dersom man fortsetter med sine daglige aktiviteter. Det betyr også at man skal være klar over at det er bedre å gå på jobb enn å sitte hjemme med sykmelding, sier Riis.

Powered by Labrador CMS