Kari Bø er førsteforfatter på artikkelen som har blitt av de mest siterte på sitt felthos Springer

Ny systematisk oversikt om underlivsprolaps er blant de mest siterte: – En fjær i hatten til fysioterapiforskning

Prevalensen av underlivsprolaps innen idretten varierer. En ny studie har gjennomgått litteraturen, og ser tendenser til at symptomene øker i takt med intensitet på treningen. Springer Nature fremhever artikkelen som en av de mest siterte innen forlagets felt urology, gynecology and reproductive medicine. Førsteforfatter: Kari Bø. 

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen det handler om har tittelen "Strenuous physical activity, exercise, and pelvic organ prolapse: a narrative scoping review". 

– En fjær i hatten til fysioterapiforskning, sier artikkelens førsteforfatter. Kari Bø er fysioterapeut og professor ved Norges Idrettshøgskole. Hun ledet den internasjonale forskningsgruppen oppnevnt av International urogynecological association.

Systematisk gjennomgang 

Høyintensiv fysisk aktivitet og trening settes gjerne i sammenheng med underlivsprolaps (POP). Målet med studien var blant annet å gjennomføre en litteraturgjennomgang når det gjaldt prevalens og forekomst av denne tilstanden hos kvinner som deltok i regelmessig fysisk aktivitet. I tillegg gjennomgikk forskerne effekten av trening på bekkenbunnsmuskulaturen. 

Forskerne gjennomgikk databasene PubMed og Ovid Medline, Physiotherapy Evidence Database (PEDro) og Cochrane Database of Systematic Reviews frem til mai 2022. Åtte prevalensstudier ble hentet ut, basert på gitte kriterier. Prevalensrater av symptomatisk POP varierte mellom 0 (liten studie innen ulike idretter) og 23 % (aktive vektløftere). 

Studien konkludere med at det er stor variasjon av prevalensen av POP i idretten. Eksperimentelle og prospektive studier indikerer likevel at trening med høy intensitet gav økte POP-symptomer og reduserte støtten fra bekkenbunnsmuskulaturen. 

Fysioterapeuten tok kontakt med artikkelens førsteforfatter. Kari Bø er et velkjent navn for svært mange fysioterapeuter. 

– Hva betyr resultatene fra deres studie for kvinner som ønsker å trene etter fødsel? Kan du gi noen råd basert på denne studien? 

– Vi vet fortsatt svært lite om når man kan eller bør starte generell trening og idrettsaktivitet etter fødsel, men det er viktig å trene styrke av bekkenbunnsmuskulaturen fordi vaginal fødsel strekker muskulaturen 3 ganger så mye som en vanlig muskel tåler å strekkes og svært mange får skader på muskulatur, bindevev, perifere nerver og området baktil mot endetarmen (perineum). Heldigvis leges mange av disse skadene av seg selv, men vi regner med at styrketrening av bekkenbunnsmuskulaturen gir raskere heling. Flere randomisert kontrollerte studier etter fødsel viser at regelmessig trening kan redusere urinlekkasje, men vi vet ikke nok om underlivsprolaps, sier hun til Fysioterapeuten. 

Og legger til: 

– Om man kjenner en kul i skjeden eller stor tyngdefornemmelse kan det være et symptom på underlivsprolaps og at man da belaster for mye uten at bekkenbunnsmusklene er sterke nok. 

– Trenger longitudinelle studier 

– Hvordan mener du så fremtidige studier bør innrettes for at vi skal få mer kunnskap om underlivsprolaps og trening? 

– Vi trenger longitudinelle kliniske studier hvor vi følger kvinner før og etter fødsel med bruk av ultralyd og MR i tillegg til styrkemål og EMG av muskulatur for å se utviklingen. I tillegg mindre eksperimentelle korttidsstudier for å se hva som skjer under ulike øvelser, sier hun. 

– Det er stor interesse for bekkenbunn og kvinnehelse, smiler Bø.

Før hun haster tilbake til et kurs for over 60 fysioterapeuter om tematikken.  

Powered by Labrador CMS