Fant ingen effekt av bekkenbunnstrening

Stipendiat og fysioterapeut Gunvor Hilde og medarbeidere anbefaler likevel bekkenbunnstrening for gravide førstegangsfødende.

Publisert

Mer enn en tredjedel av kvinner som har født opplever ufrivillig urinlekkasje. Under vaginal fødsel strekkes muskelfibrene i bekkenbunnen opptil tre ganger sin egen hvilelengde. Dette kan føre til at muskelstyrken i underlivet svekkes.  Vaginal fødsel dobler sjansen for urinlekkasje, og kvinner som har født mange barn har tredobbelt sjanse for å oppleve lekkasje.

På Norges idrettshøgskole er Gunvor Hilde er straks i mål med en doktorgrad om bekkenbunnstrening. Stipendiaten har fulgt førstegangsfødende kvinner fra midt i graviditeten til et år etter førsel. Hun og forskerkollegene fant blant annet at bare 35 prosent av de gravide kvinnene trente bekkenbunnen en gang eller mer per uke ved halvgått svangerskap, og kun 15 prosent trente tre ganger eller mer per uke. Dette er langt færre enn i andre land.

Forskerne fant at gravide kvinner som var kontinente hadde sterkere bekkenbunnsmuskler enn gravide kvinner med urinlekkasje. De fant videre at muskelstyrken var kraftig svekket etter vaginal fødsel. Seks uker etter fødselen var bekkenbunnsmusklene bare halvparten så sterke som de var halvveis i svangerskapet.

-Overraskende

Så langt var funnene i tråd med funn fra andre studier på feltet. Men så kom overraskelsen.

– Vi forsøkte å gjenta en studie fra 1997 av Mørkved og Bø, som viste god forebyggende og behandlende effekt av bekkenbunnstrening etter fødsel. Målet var å etterprøve studien i et randomisert kontrollert design, forteller Hilde.

Randomiserte kontrollerte studier regnes som gullstandarden for å finne ut om en bestemt type behandling virker. En slik studie innebærer at forskerne deler forsøkspersonene tilfeldig inn i to grupper. Den ene gruppen fikk veiledet bekkenbunnstrening i gruppe en gang per uke, og de skulle gjennomføre daglig individuell trening hjemme over 16 uker. Den andre fikk ikke videre oppfølging. Alle forsøkspersonene i Hildes studie fikk grundig opplæring i korrekt sammentrekning av bekkenbunnsmusklene før de ble tilfeldig trukket ut til en av de to gruppene.

Men i denne studien fant forskerne ingen effekt på forekomst av urinlekkasje seks måneder etter fødsel. Det var overraskende nok ingen forskjell mellom gruppa som fikk bekkenbunnstrening og kontrollgruppa hverken hos de med eller de uten betydelig skade.

– Selv om vi ikke fant noen effekt i denne studien har andre studier har påvist effekt. Jeg vil derfor ikke avskrive bekkenbunnstreningens verdi, sier Gunvor Hilde til nih.no.

Les mer på nih.no.

Gunvor Hilde disputerer på Norges idrettshøgskole den 14. august. Tittelen på avhandlingen er Pelvic floor muscle function in pregnancy and after childbirth and the effect of postpartum pelvic floor muscle training on urinary incontinence in women with and without major defects of the levator ani muscle.

Powered by Labrador CMS