Forbundsleder Gerty Lund ønsker å møte Bent Høie.

Ber om møte med Bent Høie

Norsk Fysioterapeutforbund ber om møte med Bent Høie etter prosessen rundt takstforhandlingene.

Publisert Sist oppdatert

Det går frem av et brev fra forbundsleder Gerty Lund og leder for Næringspolitisk råd, Per Olav Peersen i NFF.

- Vi opplevde årets forhandlinger med departementet som mer krevende enn vanlig. Vi ønsker derfor å dele noen betraktninger og bekymringer knyttet til årets takstoppgjør med statsråden, sier Lund.

Les også: Brudd i takstforhandlingene

Hun ønsker også å utdype mulige konsekvenser av årets takstoppgjør, samt komme med forslag til tiltak som kan gjøre situasjonen lettere for avtalefysioterapeuter.

- I utgangspunktet skulle en justering av takstene gjelde fra 1. juli 2020. Det for å sikre en inntektsøkning på lik linje med resten av arbeidstakere og næringsdrivende i Norge. Nå har departementet valgt at økningen i takstene kun skal gjelde fra 1. november til 31. desember. Det gjør at det blir tilnærmet umulig for avtalefysioterapeutene å innhente inntektstapet, sier Lund.

Hun presiserer at det er vanlig praksis at denne type takster får tilbakevirkende kraft, og at de burde gjelde fra 1. juli 2020.

- Når departementet velger å ikke gi det tilbakevirkende kraft, men legger hele inntekts-kompensasjonen for 2020 til november og desember, blir det vanskelig for våre medlemmer. Spesielt fordi vi fortsatt har en alvorlig covid-19-pandemi, sier Lund.

Hun mener fysioterapeutene blir skadelidende for regjeringens avgjørelse om å stenge klinikkene i mars, samt at det har kommet krav om omfattende smitteverntiltak. Tiltak Lund mener er nødvendig, men som bør kompenseres økonomisk.

Økte utgifter

Lund påpeker blant annet at en rekke fysioterapeuter har økte utgifter på grunn av smitteverntiltak. I tillegg er det mange som ikke klarer å behandle like mange pasienter som tidligere.

- På toppen av det hele er det flere kommuner som har innført begrensninger på blant annet gruppetreninger. Det betyr også tapte inntekter for våre medlemmer, sier Lund.

Etter at takstene kom, har regjeringen iverksatt ytterligere smitteverntiltak og Lund utelukker ikke at enda flere tiltak kommer.

- Slik vi vurderer det, er det stor risiko for at fysioterapeutene ikke får anledning til å jobbe inn igjen de tapte inntektene. Det ønsker vi å snakke med departementet om, sier Lund.

Hun mener det hele kan løses ved at de nye takstene gjelder lenger enn til 31. desember, og ber om at de bør gjelde til minst 1. februar 2021.

Les også: Slik blir de nye takstene

Powered by Labrador CMS