Hovedlandsmøtet 2019
Hovedlandsmøtet 2019

Blogg: Blir Norsk Fysioterapeut-forbund styrt av de få?

Norsk Fysioterapeutforbund er en solid medlemsorganisasjon for fysioterapeuter, med 10.000 medlemmer. Organisasjonen vår favner alle deler av fysioterapifaget, alle kriker og kroker av Norges langstrakte land, og med medlemmer i alle aldre fra NUF’ere til pensjonister.  

Publisert Sist oppdatert

Vår organisasjon har som formål å: 

• Styrke fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt 

• Utvikle fysioterapifaget og profesjonsutøvelsen basert på kunnskaps- og samfunnsutviklingen og befolkningens behov 

• Fremme kvalitet og høy etisk standard i utdanning og utøvelse av fysioterapi samt i fysioterapirelatert forskning 

• Ivareta og styrke inntekts- og rammevilkår for selvstendig næringsdrivende medlemmer 

• Ivareta og styrke lønns- og arbeidsforhold for ansatte medlemmer 

Med et så bredt og viktig formål er det vesentlig at våre valgte tillitsvalgte er de beste og at de har et sterkt mandat fra medlemmene. Norsk Fysioterapeutforbund har kanskje et demokratisk problem, når bare et fåtall av medlemmene er med å velge frem de tillitsvalgte. Tidligere i vinter ble det gjennomført valg til landsmøtedelegater. I enkelte regioner var det bare 1% av medlemmene som stemte frem delegatene til de kommende 3 landsmøter. Alle medlemmer har stemmerett i regionvalg. De regionene med høyest valgdeltagelse var de regionene som hadde tilrettelagt valget med flere oppmøtesteder. Hvis ikke medlemmene kommer til stemmeurnene, må stemmeurnene komme til medlemmene. NFF bør se på valgordningen sin, for å se hvordan det er mulig å heve valgdeltakelsen, slik at flest mulig medlemmer er med på å påvirke NFF sin politikk i landsmøteperioden. 

-Hva er et Landsmøte, sier du? -Hva er en delegat, sier du? Landsmøtet er Norsk Fysioterapeutforbunds øverste myndighet og delegatene er de stemmeberettigede på møtet. Det er landsmøtet som bestemmer NFF sin politikk for de tre påfølgende år. Landsmøtet bestemmer NFF sine satsingsområder, og velger forbundsleder, forbundsstyremedlemmer, og ledere og medlemmer i råd og utvalg. Delegatene har stemmerett på Landsmøtet, og at disse er stemt frem av så få medlemmer er noe vi syntes er betenkelig. Landsmøtedelegatene tar vervet på fullt alvor. Det er ikke her problemet ligger. Problemet er at for få medlemmer er med å stemme frem delegatene i regionene. I Region vest, var det 17 stemmeberettigede medlemmer på siste årsmøte. Dette ser vi på som ett demokratisk problem. Det er altså bare noen få hundre medlemmer som bestemmer retningen til forbundet. Disse få fornuftige medlemmene tenker helt sikkert på mer enn bare på sitt eget beste. Men kan du forvente og kreve det? I en demokratisk organisasjon er det antall stemmesedler som bestemmer. Et kupp i vår organisasjon kunne vært svært enkelt, og det er betenkelig! Vi må få opp deltagelsen og engasjement i organisasjonsarbeidet. Fysioterapi er mer enn fag, det er også organisasjon. 

 Norsk Fysioterapeutforbund blir styrt av de få, og det er på ingen måte ønsket! Forbundet trenger at flertallet engasjerer seg. Vi må engasjere oss i hvem som leder og styrer vår flotte organisasjon. Vi må engasjere oss i hvilken retning Norsk Fysioterapeutforbund går i, og det er våre tillitsvalgte som bestemmer retningen. Vi som enkeltmedlemmer må bruke vår mulighet og rett til å fremme kandidater og benytte vår stemmerett. 

Du som medlem skal kreve at Fysioterapeutforbundet yter sitt ytterste for deg, men da må du også engasjere deg og si hva du ønsker! 

Av Tor Frithjof Wigers Larsen Leder av Valgkomiteen og Stig Fløisand leder av Råd for fysioterapietikk 

Powered by Labrador CMS