Forskningsprosjekt for rehabilitering av kreftpasienter får 24 millioner:

Forsker og fysioterapeut Jon Arne Sandmæl er med i forskningsprosjektet CaReScreen.

Vil bruke kunnskapen til kliniske fysioterapeuter i studie

Forskningsprosjektet CaReScreen har som mål å gi kreftpasienter effektive og individuelt tilpasset rehabiliteringstilbud. Nå får de 24 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Publisert

Disse er med i prosjektet

· Prosjektleder: Unicare Norge

· Checkware AS

· St.Olavs Hospital HF

· Helseinnovasjonssenteret AS

· Sintef Digital

· NTNU

· Forskningsstiftelsen Fafo

· Kreftforeningen

Prosjektleder Harald Kåre Engan.

– Vi er veldig takknemlige for at Forskningsrådet har gitt prosjektet så mye støtte. Tildelingen betyr mye. Vi ønsker å utvikle et digitalt verktøy som kan hjelpe helsepersonell med å identifisere rehabiliteringsbehov hos pasientene. Pasienter vil være delaktig i prosessen, sier prosjektleder og seniorforsker Harald Kåre Engan ved Unicare.

Forbedre samhandlingen

Han mener de digitale løsningene vil forenkle arbeidshverdagen for helsepersonell.

– Beslutningsstøtteverktøyet vi vil utvikle, har som hensikt å identifisere rehabiliteringsbehov, koble behov til guidelines for behandling og forbedre samhandlingen mellom helsepersonell som blant annet fysioterapeuter og pasienter, sier Engan.

Han og fysioterapeut Jon Arne Sandmæl mener prosjektet er særdeles spennende for fysioterapeuter.

Sandmæl er også forsker og avdelingsleder ved Unicare Røros Rehabilitering og har vært sentral i utformingen av CaReScreen. Han har også skrevet doktorgrad og har blant annet publisert en artikkel om fysisk rehabilitering av pasienter med hode- og nakkekreft.

Du kan lese den artikkelen her

– Vi vil bruke kunnskapen til en rekke kliniske fysioterapeuter i prosjektet. Dette vil bli et verktøy både vi som profesjon kan bruke, samtidig som det blir nyttig for pasientene, sier Sandmæl.

Han håper blant annet det fører til en mer ensartet behandling for kreftpasienter.

Betydelig senvirkning

Bakgrunnen for prosjektet er at kreftpasienter ofte har det Unicare betegner som betydelige senvirkning som følge av behandlingene, og at det i dag kun er et fåtall som tilbys relevante rehabiliteringstjenester.

Fysioterapeut Tord P. Moen har tidligere gått kraftig ut mot manglende rehabilitering av kreftpasienter. Han mener det er «flaut og direkte pinlig» at fysisk trening ikke er en del av kreftbehandlingen i Norge. Les mer om det her

Det er Forskningsrådet Pilot Helse 2021 som har bevilget de 24 millioner kronene. Prosjektet CaReScreen startet våren 2020 og skal gå over fire år.

Ifølge en pressemelding fra Unicare skal CaReScreen gi «beslutningsstøtte» for kreftrehabilitering til helsepersonell og pasienten. Støtte baseres på informasjon i nasjonale registerdata og opplysninger om pasientens helsetilstand.

Powered by Labrador CMS