Økonomiske vansker ved CatoSenteret etter høy lønns- og prisvekst.
Økonomiske vansker ved CatoSenteret etter høy lønns- og prisvekst.

Høy inflasjon fører til utfordringer ved CatoSenteret

En galopperende pris- og lønnsvekst har satt CatoSenteret i en sårbar økonomisk situasjon. Senteret jobber nå med ulike tiltak for å få kontroll.

Publisert Sist oppdatert

Som så mange andre små og mellomstore bedrifter i Norge opplever også CatoSenteret at dagens økonomiske situasjon er utfordrende. CatoSenteret er en privat ideell stiftelse i spesialisthelsetjenesten, og deres inntekter baseres på avtaler med det offentlige.

- Det regionale helseforetaket har ikke økt sine overføringer i takt med lønns- og prisveksten ellers i samfunnet, står det å lese i en melding publisert på CatoSenterets nettsider.

Dette skaper problemer for senteret.

Kan ikke legge på prisen

- I fjor var vår inntektsøkning basert på en deflator på 2,7% (forventet generell, gjennomsnittlig pris- og lønnsvekst). For 2023 er deflatoren satt til 3,8%. Vi har ikke lov til å legge på denne prisen slik at den følger reell lønns- og prisvekst, som fra januar 2022 til januar 2023 var på rundt 7%, skriver senteret.

Tilbudene ved CatoSenteret

Rehabiliteringen ved CatoSenteret er ifølge senterets nettsider helhetlig og utøves av et tverrfaglig team. Avhengig av brukerens behov, medisinske status og mål for oppholdet, trekkes ulike profesjoner inn i behandlingen, som sykepleier, lege, psykolog, idrettspedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, miljøterapeut med flere.

CatoSenteret skal dekke et bredt spekter av pasientgrupper. Her er en oversikt over de ulike tjenestene:

-Nevrologisk og nevromuskulær sykdom

-Rehabilitering av sammensatte og/eller komplekse lidelser

-Rehabilitering med arbeid som mål

-Rehabilitering tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning - diagnoseuavhengig

-Kreftrehabilitering

Kilde: www.catosenteret.no

Flere tiltak vurderes

Senteret jobber ifølge meldingen med ulike tiltak som skal sikre stabil økonomi for videre drift. Dette omfatter ulike strømsparetiltak som boring etter jordvarme, stengning av badstuer, oppsigelse av konsulentavtaler, kutt i velferdsgoder, oppsigelse av abonnementer på tjenester, osv. Det kan også innebære omlegging av arbeidsrutiner og nedbemanninger. Dette vil ikke berøre CatoSenterets tjenester og forpliktelser ut mot oppdragsgiver og pasienter, avslutter de i meldingen.

- Må se på bemanningen

Fysioterapeuten har snakket med administrerende direktør ved CatoSenteret, Hege Bruun-Hanssen, som bekrefter at de er inne i en vanskelig tid:

- Blir det snakk om oppsigelser/ nedbemanning ved CatoSenteret?

- Med det store gapet mellom utgiftsøkninger og mulighetene for økt inntekt, må vi snu enhver stein i forsøket på å unngå røde tall i regnskapet. Det vil, som vi har skrevet i pressmeldingen, bety innsparingstiltak, omlegging av arbeidsrutiner og vil også innebære at vi må se på bemanningen, sier hun.

- Hva med pasientene?

-For pasientene vil innsparingene først og fremst merkes gjennom tiltakene som innebærer sparing, for eksempel at badstuene er stengt, bassenget er regulert ned 2 grader, og det er sparelys og har vært lavere innetemperatur i vinter. Det faglige rehabiliteringstilbudet vil ikke bli endret/berørt, sier hun.

- Hvordan merkes tiltakene på den generelle driften?

Kun nødvendig vedlikehold blir gjennomført, og alle innkjøp, for eksempel til nye apparater, vurderes nøye. Det bevilges kun halvparten til kurs/konferanser og videreutdanninger av normale bevilgninger.

CatoSenteret driftes av anbudsmidler fra blant annet Helse Sør-Øst.

- Kan du fortelle litt om hvordan overføringene fra det regionale helseforetaket til CatoSenteret foregår?

- CatoSenteret er eid av en privat, ideell stiftelse i likhet med mange andre rehabiliteringsinstitusjoner i landet. Det offentliges behov for rehabiliteringstjenester blir lagt ut på anbud av de ulike regionale helseforetakene. Dette skjer med ujevne mellomrom.

Bruun-Hanssen forklarer:

- Som en del av spesialisthelsetjenesten må tjenestene vi leverer være i tråd med de kvalitetsindikatorer som gjelder i spesialisthelsetjenesten, og baseres på kunnskapsbasert praksis. Det betyr at vi i en anbudsprosess nøye må beskrive hva som inngår i rehabiliteringstjenesten, og i størst mulig utstrekning vise til kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for behandlingen vi tilbyr. I all rehabilitering er det en forutsetning at man jobber tverrfaglig rundt pasienten. Hos oss betyr det tverrfaglige team, bestående av minst 6 ulike fagprofesjoner til å gjennomføre behandlingen. Når våre tilbud bedømmes er det etter følgende nøkkel: 60% kvalitet, 40% pris. Det betyr at alle sentrene har unike priser på sitt tilbud, og med ulike nivåer på prisen pr døgn/dag, avhengig av hvor “tunge og komplekse” pasientgrupper de har.

- Hvordan jobber dere opp mot det regionale helseforetaket?

- Vi er en av mange samarbeidsinstitusjoner som det regionale helseforetaket (RHF) har avtale med. Vi har ett felles informasjonsmøte på vårparten og ett årlig evalueringsmøte pr institusjon. Ellers i året har vi kontakt med oppdragsgiver på e-post eller i Teams-møter, etter behov. CatoSenteret opplever våre oppdragsgivere som samarbeidsvillige, men de er, av naturlige grunner, opptatt av å behandle alle institusjonene likt og er styrt av de direktiver de får fra sine oppdragsgivere, avslutter Bruun-Hanssen.

Les også:

Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.

Powered by Labrador CMS