Cerebral parese: Effektivt håndgrep gir økt grad av selvstendighet

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til bevegelsesvansker hos barn. Ifølge en fersk doktorgrad vil man ved å legge til rette for intensiv og målrettet trening i hverdagen kunne oppnå bedre håndfunksjon, bedre utvikling og økt selvstendighet i hverdagsaktiviteter.

Publisert

Mange barn med CP har nedsatt håndfunksjon, som gjør det vanskelig å leke, tegne, spise osv. Det finnes treningsmetoder som kan bedre håndfunksjonen, men disse er ifølge ergoterapeut Gunvor Lilleholt Klevberg bare delvis tatt i bruk i Norge.  

Fra førskolealder

Ved å følge barn med CP fra hele landet gjennom førskolealder har Lilleholt Klevberg i sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo funnet at behovene for oppfølging hos norske barn med CP er store, og tjenestene de mottar er bare delvis basert på kunnskap om hvilke tiltak som har best effekt. 

Variasjon

Det er stor variasjon i hvordan barn med CP bruker hendene, og barna utvikler seg ulikt. Avhandlingen utgjør en av få studier internasjonalt som har undersøkt utvikling hos disse barna. Det ser ifølge studien ut til at barn som griper gjenstander effektivt ved 18 måneders alder har raskere og bedre utvikling enn barn som ikke griper gjenstander tidlig. For å sikre en optimal utvikling er det ifølge Lilleholt Klevberg viktig at barn med CP får god oppfølging fra hjerneskaden blir oppdaget. Selv om foreldrene i studien oppga at barna brukte mye tid på trening, er det usikkert om oppfølgingen er spesifikk nok. Det finnes mye kunnskap om tiltak for barn med ensidig CP, men vi vet lite om hvilke tiltak som er nyttige for barn som har nedsatt motorikk i begge hender. Studien viste en begrenset utvikling hos barn med tosidig CP sammenliknet med barn med ensidig CP.

Bør utgjøre en naturlig del av tjenesten

Det er viktig at oppfølgingen av barn med CP baseres på kunnskap om effektive tiltak, og at målrettede tiltak og oppfølging av håndfunksjon utgjør ifølge avhandlingen en naturlig del av tjenestene. Ved å hjelpe barn med CP til å etablere effektivt grep fra tidlig alder vil barna lettere kunne utforske gjenstander i omgivelsene, og disse erfaringene vil kunne bidra til en raskere utvikling og større grad av selvstendighet.

Kilde: Universitetet i Oslo.

Lilleholt Klevberg disputerer 13.november ved Universitetet i Oslo. 

Powered by Labrador CMS