Anbefales ikke mot korsryggplager
Anbefales ikke mot korsryggplager

Ryggsmerter: Terapeutisk ultralyd uten bevist effekt

En nylig oppdatering av en Cochrane Review fra 2014 viser at det fremdeles ikke foreligger evidens for at terapeutisk ultralyd bør benyttes som behandling mot langvarige korsryggsmerter.

Publisert

Selv om terapeutisk ultralyd ikke er anbefalt i kliniske retningslinjer, brukes behandlingsmetoden ifølge forfatterne av Cochrane-oversikten relativt ofte av fysioterapeuter verden over i behandlingen av langvarige korsryggsmerter.

Effekt og dosering

Målet med denne gjennomgangen var å se på effekten av terapeutisk ultralyd i behandlingen av langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Et sekundært mål var å bestemme den mest effektive doseringen og intensiteten av terapeutisk ultralyd for mennesker med disse plagene.

Ti RCT’er, som involverte totalt 1025 deltakere med kroniske korsryggsmerter, ble tatt inn i oversikten. De inkluderte studiene ble utført i Tyrkia, Iran, Saudi-Arabia, Kroatia, Storbritannia og USA, og de fleste anvendte terapeutisk ultralyd i tillegg til en annen behandling - i seks til 18 behandlingsøkter. Åtte studier (80%) hadde uklar eller høy risiko for seleksjonsskjevhet.

Fortsatt mye usikkerhet

Det var ifølge forfatterne svært liten sikkerhet (nedgradert for upresisjon, inkonsekvens og begrensninger i utformingen) av liten eller ingen forskjell mellom terapeutisk ultralyd og placebo for kortvarig smerteforbedring. Man fant også evidens for moderat sikkerhet (nedgradert for upresisjon) på liten eller ingen forskjell i antall deltakere som oppnådde en 30% reduksjon i smerte på kort sikt. Man fant evidens på lav sikkerhet (nedgradert for upresisjon og begrensninger i design) for at terapeutisk ultralyd har en liten effekt på ryggspesifikk funksjon sammenlignet med placebo på kort sikt, men denne effekten så ikke ut til å være klinisk viktig.

Forfatterne presiserer at vi fortsatt ikke vet om terapeutisk ultralyd i tillegg til trening gir bedre resultater enn trening alene. Estimert effekt for smerte var i favør av ultralyd pluss treningsgruppen. Når det gjelder ryggspesifikk funksjon, var det liten eller ingen forskjell mellom gruppene på kort sikt.

Anbefales fortsatt ikke

Forfatterne konkluderer med at resultatene fra denne systematiske oversikten er usikre angående effekten av terapeutisk ultralyd på smerter hos personer med langvarige uspesifikke korsryggsmerter. Forskning så langt støtter ikke opp om bruk av terapeutisk ultralyd som behandling for denne typen plager.

Les hele oversikten her.

Powered by Labrador CMS