Høgskulen på Vestlandet tar over Cochrane Norway (Arkivfoto: Cecilie Bakken Høstmark)

Cochrane Norway flyttes til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet tar over ansvaret for Cochrane Norway fra Folkehelseinstituttet.

Publisert

Cochrane-samarbeidet

Cochrane er ein internasjonal, ideell organisasjon som har som mål å hjelpe folk med å ta velinformerte avgjørelser i spørsmål knyttet til helse og sykdom.

Dette skjer gjennom å utarbeide, oppdatere og sikre lett tilgang til systematiske oversikter om effekten av ulike helsetiltak. Målgruppen for arbeidet er både pasienter, publikum, helsepersonell, politikere og helsestyresmakter.

Den norske delen av denne internasjonale, ideelle og uavhengige organisasjonen har hatt base i Folkehelseinstituttet, men flyttes nå til Høgskulen på Vestlandet.

Cochrane jobber med å utarbeide, oppdatere og sikre enkel tilgang til systematiske oversikter om effekten av ulike helsetiltak (se faktaboks).

Den norske delen av organisasjonen har vært ledet av Folkehelseinstituttet, men nå overtar altså Høgskulen på Vestlandet (HVL) lederskapet i Cochrane Norway.

- Norge er en svært viktig bidragsyter til Cochrane, og jeg er veldig glad for at HVL har sagt ja til å lede det geografiske senteret i Norge, sa organisasjonens sjefsredaktør Karla Soares-Weiser til høgskulens egne nettsider da hun nylig besøkte studiestedet i Bergen.

- Vårt mål er å bidra med kunnskap for å løse de viktigste utfordringene innenfor helse- og sosialfeltet og for å nå FNs bærekraftsmål. Vi skal ha høy kvalitet på produktene vi leverer, men også levere så raskt som mulig, sa hun.

Les mer her

Du kan lese om Cochrane Norway på deres nettsider.

Powered by Labrador CMS