Mariell Solberg Medås (til høyre) og Oda Mølmesdal Flaten.

Landets første kommunale rehabiliteringstilbud til personer med ettervirkninger av covid-19

Kompani-Covid inntar Bergen

Bergensere som sliter med ettervirkninger av koronasykdom, tilbys nå tverrfaglig oppfølging gjennom et kommunalt gruppetilbud. Dette skal gi økt opplevelse av mestring og bedre muligheter for aktivitet og deltakelse.

Publisert

– Personene vi har testet så langt, har stort sett hatt et mildt eller moderat sykdomsforløp. De mest uttalte ettervirkningen er fatigue, tung pust, uhensiktsmessig pustemønster, hodepine og nedsatt kognitiv funksjon. Vi har ingen tryllestav, men vil gi dem mulighet til å jobbe mot tidligere funksjonsnivå, sier Mariell Solberg Medås, fysioterapeut ved habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg.

Sammen med ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten står hun bak landets første kommunale rehabiliteringstilbud til personer med ettervirkninger av covid-19. De to har satt sammen et åtte ukers behandlings- og mestringstilbud, som har fått det tidsaktuelle navnet Kompani-Covid. Første gruppe starter 8. mars.

– Valg av navn spiller først og fremst på vårt ønske om å skape et fellesskap, men vi håper selvsagt navnet kan bidra til å gjøre folk oppmerksomme på tilbudet. Men det blir ingen bootcamp. Vi skal utfordre deltakerne innenfor trygge rammer, lover Medås.

Fikk rask respons

Etter at pandemien brøt ut ventet terapeutene i Fyllingsdalen og Laksevåg på henvisninger fra personer som trengte opptrening etter korona, men i løpet av 2020 kom det kun én. Samtidig dukket det opp stadig flere folk i media som fortalte om plagsomme og langvarige fysiske og psykiske ettervirkninger, selv om de ikke hadde vært innlagt på sykehus.

–Jeg lurte på hvor de var og gjorde research på rehabiliteringstilbud, men fant ingen kommunale tiltak.

–Jeg lurte på hvor de var og gjorde research på rehabiliteringstilbud, men fant ingen kommunale tiltak. Dermed oppsto tanken om å starte et gruppetilbud. Jeg tok med meg forslaget til enhetsleder Mona Moan. Så fortalte jeg Oda om ideen. En time seinere fikk jeg mail fra Mona, og vi var i gang, smiler Medås.

Har søkt råd

Det første de gjorde var å innhente informasjon, blant annet har «Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst» vært sentral i utformingen av tilbudet. Men samtaler med helsepersonell, som har erfaring med rehabilitering av denne pasientgruppen, har vært viktigst.

–Vi har hatt tett dialog med fysio- og ergoterapeutene ved en rekke rehabiliteringssenter. Til tross for en travel arbeidsdag, har de tatt seg god tid til å snakke med oss. Det har vært til stor hjelp, sier Flaten.

Foruten faglige råd, fikk de beskjed om at markedsføring er alfa og omega. De kontaktet derfor Bergens Tidende, og samme dag som saken sto på trykk, kom telefoner fra personer som hadde ventet på tilbudet. Så langt har rundt 50 personer, fra 23 til 63 år, meldt sin interesse. Omkring 90 prosent er kvinner. Noen få jobber 100 prosent, men da på hjemmekontor slik at de kan tilpasse dagen. Resten er delvis eller 100 prosent sykemeldt. Tilbudet er byomfattende og skal foregå i Laksevåg.

–Vi starter med ti deltakere og har forsøkt å sette sammen en homogen gruppe, med tanke på alder og livssituasjon, fordi vi ønsker å ha fokus på likemannsarbeid. Nå skal vi først og fremst komme i gang og skaffe oss erfaring, men parallelt med oppstart av en gruppe, begynner vi å teste de som skal være med i gruppe nummer to.

–Vi starter med ti deltakere og har forsøkt å sette sammen en homogen gruppe, med tanke på alder og livssituasjon, fordi vi ønsker å ha fokus på likemannsarbeid. Nå skal vi først og fremst komme i gang og skaffe oss erfaring, men parallelt med oppstart av en gruppe, begynner vi å teste de som skal være med i gruppe nummer to.

Oppnår takeffekt

Duoen har vært på hjemmebesøk hos deltakerne for å innhente anamnese, utføre testen COOP/WONCA og levere ut skjemaene PSFS, Promise29 og FAS (som ble gjennomgått på testdagen). En time var i utgangspunktet satt av, men terapeutene erfarte at de ofte brukte lengre tid fordi deltakerne hadde et stort behov for å prate.

–Så kom deltakerne til testing i våre lokaler. Vi har i hovedsak brukt testene arbeidsgruppen til Fagråd for rehabilitering i Helse Sør-Øst anbefaler, men dette test-utvalget retter seg mot pasienter som har vært innlagt på sykehus, og fanger sannsynligvis ikke like godt opp utfordringene til vår brukergruppe. Det er for eksempel anbefalt å bruke SPPB, som er en screening av fysisk funksjon hos eldre. Samtlige vi har testet, har oppnådd 12 av 12 poeng. Vi har likevel valgt å ta med alle testene, slik at vi har grunnlag for å si noe om hvorfor vi eventuelt ikke skal bruke dem i neste omgang, forklarer fysioterapeuten.

I tillegg utfører deltakerne hand-grip-test samt seks minutters gangtest, 30 sekunder reise/sette seg og trappetest. Innsamlede data er foreløpig ikke ferdig analyserte, men tilsier at deltakerne ligger under gjennomsnittsscore på de tre sistnevnte testene, som ble utført med pulsoksymeter.

– De kognitive testene har i tillegg vist at det gikk fint for de fleste å konsertere seg om en oppgave, men med stress dukket glemsomhet opp, og vi tror at slike kognitive utfordringer kan være knyttet til fatigue, sier Flaten.

Opplever bekymringer

Gruppen skal møtes to ganger i uka, 1,5 time hver gang. Det er lagt opp til samtaler og undervisning i aktuelle tema, i tillegg til veiledning i avspenning og pusteteknikk, og trening av styrke og utholdenhet.

–Flere av deltakerne har tidligere kun hatt e-konsultasjon med fastlegen. Vi oppfordrer derfor alle til å bestille time for en generell helsesjekk før oppstart, for å utelukke mer alvorlige følgetilstander etter korona. Vi forsøkte tidlig å få til et samarbeid med fastlegene i Bergen og har ønsket å framlegge tilbudet på et av deres fellesmøter, men det har vært utfordrende å få til foreløpig, sier Flaten.

Mange av deltakerne har gitt uttrykk for at de synes det er vanskelig å finne balanse mellom aktivitet og hvile, samt bekymring for egen helsetilstand og framtiden. Aktivitetsregulering blir derfor et tema, og gruppa får innspill fra psykolog, psykomotoriker og sykepleier som er instruktør i medi-yoga.

–Ingenting står skrevet i stein. Vi kommer til å evaluere fortløpende. Det skal være rom for å dele erfaringer, men vi ønsker mestringsfokus framfor sykdomsfokus, sier Medås.

Deler gjerne erfaringer

Fysio- og ergoterapeuten er frikjøpt i 100 prosent stilling ut juni, ved hjelp av kommunens koronamidler. Deretter vil det bli gjort en fortløpende vurdering i forhold til etterspørsel og behov.

–Vi har også mulighet for individuell oppfølging om vi ser at gruppetilbudet ikke er hensiktsmessig. Alle som kontakter oss, skal få hjelp på en eller annen måte, enten hos oss eller på institutt, men det kan selvsagt innebære noe tid på venteliste.

–Vi har også mulighet for individuell oppfølging om vi ser at gruppetilbudet ikke er hensiktsmessig. Alle som kontakter oss, skal få hjelp på en eller annen måte, enten hos oss eller på institutt, men det kan selvsagt innebære noe tid på venteliste.

Deltakerne skal re-testes etter åtte uker. Foreløpig betrakter terapeutene dataene som et viktig redskap for å måle effekt av tiltakene for eget bruk, men de deler gjerne erfaringene med andre kommuner slik at de slipper å starte fra scratch.

–Dette er et gruppetilbud for personer med ettervirkninger etter covid-19, men vi bruker kompetanse vi allerede sitter på, for eksempel i forhold til aktivitetsøkonomisering, respirasjonsmønster og utholdenhetstrening. Selv om andre ikke lager et spesifikt tilbud som vi har gjort, er det viktig at både spesialisthelsetjenesten og folk forøvrig får øynene opp for den tverrfaglige kunnskapen som allerede finnes i ute i kommune-Norge. Det er synd om den ikke blir brukt, sier Flaten.

Powered by Labrador CMS