Ny antologi: annerledes tanker om fysioterapi

«Manipulating practices» er den første vitenskapelige antologien som samler kritiske studier innen fysioterapi, og lanseres i en tid der profesjonen er preget av store forandringer. 

Publisert Sist oppdatert

Antologien representerer et samarbeidsprosjekt mellom 20 forskere, hvor majoriteten er medlemmer av Critical Physiotherapy Network (CNP) – et internasjonalt nettverk av forskere og klinikere fra hele verden. Antologien synliggjør den økende tendensen til kritisk tenkning som er i ferd med å vokse frem innenfor fysioterapi. 

Varierte tema

Gjennom å fokusere på varierte tema som utdanning, etikk, evidensbasert praksis, berøring og terapiridning, samt en bred tilnærming som inkluderer funksjonshemming, performance-studier, feminisme, logikk, narrativ teori, ny materialisme og fenomenologi, utforsker antologien nye og annerledes tanker om fysioterapi som fag og profesjon. 

Kritisk tenkning

Antologiens 16 kapitler er skrevet av forskere fra seks ulike land og gir innsikt i forskningen til noen av de mest radikale forskerne i det internasjonale fysioterapimiljøet. Flere norske forskere med fysioterapibakgrunn har bidratt. Boken publiseres open access, hvilket betyr at den kan lastes ned og leses gratis og dermed gjøres allment tilgjengelig.  En rekke ulike begreper, ideer og praktiske tilnærminger relatert til kritisk tenkning innenfor fysioterapi utforskes i antologien. Slik gjenspeiles også profesjonens økende interesse for å kritisere etablerte måter å praktisere og tenke på, som tidligere har vært tatt for gitt.

Antologien finner du her.

Powered by Labrador CMS