Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Livskvalitet i sykehjem

Livskvalitet hos sykehjemspasienter med demens er tema når Marit Myklebust Mjørud disputerer ved Universitetet i Oslo. Arbeidet hennes viser behovet for tilpasset omsorg og aktiviteter for pasientgruppen.

Publisert Sist oppdatert

Quality of life in nursing-home patients with dementia er tittelen på doktorgradsarbeidet Mjørud forsvarer i morgen, 8. september. Hun har tatt utgangspunkt i at pasienter med demens sjelden blir spurt om hvordan de opplever å bo på sykehjem, og at vi derfor vet lite om hva som gjør tiden på sykehjem bra, ifølge uio.no.

Livskvalitet

I prosjektet har Mjørud studert hva som påvirker livskvalitet hos sykehjemspasienter med demens. Tolv personer med moderat til alvorlig grad av demens ble intervjuet, og i tillegg ble spørreskjemaet Quality of life in late stage dementia scale (QUALID) brukt for å måle livskvalitet hos 661 personer med demens i sykehjem.

Intervjustudien viser at pasientgruppen generelt er fornøyd med hjelpen de får til daglig stell og utdeling av mat og medisiner. Men de påpeker at det kan være vanskelig å tilpasse seg nye rutiner, og at livet på sykehjem ikke står helt til forventningene.

QUALID-undersøkelsen viste at livskvaliteten var dårligst blant pasientene med alvorligst grad av demens. Uro, tristhet og apati viste seg å være blant faktorene som førte til dårligere livskvalitet, og man opplevde også at pasientene syntes livet på sykehjem var kjedelig.

Bedre med fysisk aktivitet

Som Fysioterapeuten har skrevet om tidligere, har fysioterapeut Elisabeth Wiken Telenius studert effekten av intensiv styrke- og balansetrening for sykehjemsbeboere med demens. 

Elisabeth Wiken Telenius.

I sin studie viste Telenius at det er en sammenheng mellom fysisk styrke og balanse og god livskvalitet.

– Selv når en bor på sykehjem er det viktig for beboerne å være så selvstendige som mulig. Da er fysisk funksjon sentralt, og fysisk funksjon kan vi påvirke gjennom trening, sa Telenius til Fysioterapeuten.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS