Både kognitiv og fysisk aktivitet har betydning for demens

En svensk studie med 800 kvinnelige deltakere tyder på at både kognitiv og fysisk aktivitet midtveis i livet reduserer risikoen for ulike typer demens når du blir eldre.

Publisert Sist oppdatert

Studien er publisert på nett i tidsskriftet Neurology. Resultatene er også omtalt i en artikkel på PTinMotion , som hører inn under American Physical Therapy Association (APTA).

Fulgt i 44 år

Målet med den svenske studien var å undersøke om kognitive og fysiske aktiviteter blant middelaldrende kunne assosieres med redusert risiko for demens. Og funnene tyder på at det stemmer.

- Slike aktiviteter kan dermed spille en rolle i å bevare kognitiv helse når du blir eldre, skriver forfatterne i sammendraget.

Forskerne fulgte 800 kvinner fra 1968 til 2012, med registrering av kognitiv og fysisk aktivitet ved inkludering i studien, og analyse av graden av demens ettersom kvinnene ble eldre. Aktivitetsnivået ble registrert ved 38-54 års alder. Deltakerne var en del av en svensk befolkningsstudie om kvinner, «Prospective Population Study of Women».

Kognitive aktiviteter

Med kognitiv aktivitet menes ifølge forfatterne kunstneriske, intellektuelle, praktiske og religiøse aktiviteter, samt medlemskap i klubber eller foreninger.

Etter de første undersøkelsene i 1968-69, ble deltakerne senere undersøkt for å måle kognitivt og nevrologisk funksjonsnivå. Det skjedde i 1974-75, 1980-81, 1992-93, 2000-03, 2006-06 og 2009-10. De siste fire undersøkelsene inkluderte også intervjuer som ga informasjon om endringer i oppførsel, daglige aktiviteter (ADL) og – der det var aktuelt – deltakernes alder da de først fikk symptomer på demens.

25 prosent fikk demens

I årene 1998 - 2012 utviklet 194 av kvinnene (25 %) i studien demens i forskjellige kategorier. Da forskerne analyserte graden av demens, sett i forhold til deltakernes kognitive og fysiske aktivitetsnivå ved studiestart, fant de en sammenheng mellom aktivitetsnivå og demensrisiko. Dette slo imidlertid ulikt ut i de forskjellige demenskategoriene.

Kvinner som var kognitivt aktive i alderen 38-54 år reduserte risikoen for Alzheimers sykdom med 46 prosent, mens fysisk aktivitet reduserte risikoen for senere demens og slag med 53 prosent. Samlet viste resultatene at kognitiv og fysisk aktivitet reduserte demensrisikoen med 33 prosent, selv når det ble tatt høyde for andre faktorer, som utdanning, sosioøkonomiske forhold og helse.

Svakheter

Forfatterne peker selv på en del svakheter i studien: De 800 kvinnene utgjorde en ganske homogen demografisk gruppe. Studien har heller ingen data om kvinnene fortsatte med de kognitive og fysiske aktivitetene ettersom de ble eldre.

De påpeker også at det er umulig å vite om lavere rapportert aktivitetsnivå ved studiestart kunne være utslag av svært tidlige demenssymptomer.

Powered by Labrador CMS