Mulig sammenheng med bosted nær sterk trafikk

I en ny studie har folkehelseforskere i Canada fulgt innbyggere i storbyen Ontario i perioden 2001 til 2012 for å se på sammenhengen mellom luftforurensning og de nevrologiske sykdommene demens, Parkinsons sykdom og multippel sklerose (MS).

Publisert Sist oppdatert

Det er ingen nyhet at dårlig luft har negativ effekt på helsa. Det er blant annet dokumentert at luftforurensning gir økt risiko for hjerneslag. Forurenset luft øker også risiko for hjertesykdom, luftveissykdom og lungekreft.

European Environmental Agency (EEA) har tidligere beregnet at luftforurensning er skyld i vel 450.000 for tidlige dødsfall i Europa. Og Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at på verdensbasis lider tre millioner mennesker samme skjebne årlig.

Resultatene fra denne studien viser at det å bo nær høyt trafikkerte veier kunne knyttes til en økt risiko for å få demens. Det samme gjaldt imidlertid ikke for Parkinsons eller MS.

Studien ble publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet.

Syv prosent høyere risiko

Befolkningen som ble fulgt opp for å undersøke demensrisiko var om lag to millioner mennesker i alderen 55-85 år. I løpet av perioden fant forskerne vel 243.000 tilfeller av demens.

Resultatene viste at de som bodde mindre enn 50 meter fra en høyt trafikkert vei hadde 7 prosent økt risiko for demens, sammenlignet med dem som bodde 300 meter unna en slik vei.

Økning i risiko gikk ned til fire prosent for dem som bodde 50-100 meter unna og 2 prosent for dem som bodde 101-200 meter unna, sammenlignet med dem som bodde 300 meter unna en stor vei.

Forskerne har justert for andre risikofaktorer som fattigdom, fedme, utdanningsnivå og røyking. De har imidlertid ikke justert for arvelige faktorer.

Ingen bevis

Studien peker på en sammenheng mellom det å bo nærme en høyt trafikkert vei og høyere forekomst av demens. Det er her viktig å presisere at den ikke beviser at det er trafikken i seg selv som forårsaker sykdommen. 

Powered by Labrador CMS