Mindfulness kan forebygge tilbakefall av depresjon

Mindfulness basert på kognitiv terapi er like effektivt som antidepressiver for å forebygge tilbakefall av depresjon, ifølge en studie som er publisert i tidsskriftet The Lancet.

Publisert

I alt 424 voksne pasienter som sto på antidepressiver, og som hadde tre eller fire depresjoner bak seg, ble inkludert i studien, som er randomisert, kontrollert og enkeltblindet.

Studiegruppen fikk kognitiv terapi basert på mindfulness, og ble oppfordret til å trappe ned medisineringen. Kontrollgruppen skulle fortsette som før. Etter to år var det ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene med hensyn til depresjonssymptomer, alvorlige uønskede hendelser eller generell livskvalitet, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening i en omtale av studien.

Jan Ivar Røssberg, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, mener at denne studien er viktig, fordi den er godt gjennomført, har et stort antall pasienter og er metodisk sterk.

– Vi trenger flere studier om hvordan tilbakefall ved depresjon kan forebygges. Mange pasienter ønsker alternativer til medikamentell behandling, sier Røssberg i en kommentar til legetidsskriftet.

Powered by Labrador CMS