Treningseffekten trumfer luftforurensning

Fysisk aktivitet i forurenset luft virker kanskje ikke fristende, men helseeffekten av å være aktiv er større enn forurensningens negative effekt.

Publisert

Det er en ny studie fra University of Cambridge som viser at den helsefremmende effekten av fysisk aktivitet er større en faren forurenset luft byr på, ifølge bbc.com.

Computersimulert

Forskerne benyttet computersimulering for å sammenlikne data fra forskjellige typer fysisk aktivitet og ulike konsentrasjoner av luftforurensning.

Resultatet viste at ved gjennomsnittlig luftforurensning, slik man finner i urbane områder, når man først krysningspunktet mellom helseeffekt og helseskade etter sju timer om man sykler og etter hele seksten timer om man går.

Dødelig luft

Luftforurensning bidrar årlig til 40 000 dødsfall i Storbritannia, og man får selvsagt i seg mer forurenset luft om man trener i den.

Samtidig reduserer jevnlig fysisk aktivitet faren for diabetes, hjertesykdom og flere typer kreft, og Cambridge-studien peker i retning av at helsegevinsten ved fysisk aktivitet er større enn skaden luftforurensningen fører med seg.

Studien er publisert i Preventive Medicine.

Powered by Labrador CMS