– Ikke mulig å hente inn kuttene

- Kuttene i overføringer fra staten kan ikke hentes inn via egenandeler. Det understreker Kjell Inge Vestre, virksomhetsleder for fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger.

Publisert

Vestre mener også at regjeringen stikker kjepper i hjulene for tverrfaglig samarbeid i kommunesektoren ved å innføre egenandel på kommunal fysioterapi.

– Utfordringen med den nye ordningen er at den kan tolkes på flere måter. Ved at man må trekke ut fysioterapien som eget tiltak av et eventuelt tverrfaglig samarbeid, er det klart at den ikke stimulerer til noen satsing på denne typen samarbeid, sier Vestre.

I Stavanger arbeider man fremdeles med å finne ut hvordan de nye reglene skal tolkes.

Omlegging

Dersom inntektstapet kommunen står overfor skal dekkes inn via egenandeler, vil det innebære en radikal omlegging av tjenesten.
– Da må det satses helhjertet på instituttdrift, noe som er uaktuelt ut fra oppgavene vi skal løse, sier Vestre.

Virksomhetslederen er klar på at økonomien er en utfordring.
– Endringene skal behandles som politisk sak før det innføres egenbetaling i Stavanger. Vi forventer at denne saken kommer opp i løpet av februar. Innen den tid må vi arbeide med å synliggjøre konsekvensene av endringene for både brukerne og kommunen, forteller Vestre.

Fysio- og ergoterapitjenesten er ikke trukket tilsvarende overføringskuttet i sitt budsjett for 2017.
– Kommunen vil få et kutt på mellom 4 og 4,5 millioner kroner som følge av omleggingen. Vi er ikke i nærheten av å kunne ta inn dette på egenandeler, slår virksomhetslederen fast.

Skjermes, foreløpig

De foreløpige beregningene som er gjort i Stavanger anslår at kommunen vil tape mellom 3 og 3,5 millioner kroner som følge av regjeringens budsjettforlik. Her må man kalkulere inn hva som er realistisk å hente i egenandeler, og hva økte overføringer via opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering vil utgjøre.

– Det er sagt at dette ikke skal gå ut over brukerne av fysioterapitjenesten, så det skal bli spennende å se om politikerne fremdeles mener det samme når saken kommer opp til behandling, sier Vestre.

– Har det kommet mange reaksjoner på endringene?
– Det har vært overraskende lite reaksjoner helt siden forslaget kom, og i regjeringens budsjettforhandlinger ble det vel helt overskygget av blant annet bilavgifter. Det er en del usikkerhet knyttet til hva dette vil bety for den enkelte fysioterapeut, og hvem denne omleggingen vil ramme hardest. Her er folk opptatt av brukerne og spesielt de svakeste gruppene, forteller Vestre.

Følger utviklingen

Virksomhetslederen har vært i kontakt med flere andre kommuner etter at det ble klart at diagnoselisten ble avviklet og egenandel på kommunal fysioterapi er blitt en realitet.

– Ordningen blir jo lik for alle kommuner, så det vil bli spennende å se hvordan de ulike kommunene velger å løse dette. Det ser ut som om overføringstrekket er basert på folketall, noe som betyr at de største kommunene får det største kronetrekket. Samtidig er det kanskje de største kommunene som er robuste nok til å finne løsninger på dette tapet av inntekter, mener Vestre.

Han skulle gjerne sett en langt mer offensiv tilnærming fra regjeringens side.
– Vi hadde jo håpet på et pluss foran dette tallet, ikke minus. Jeg er svært interessert i å vite hvordan man har beregnet seg frem til at kommunene skal kunne hente inn dette via egenandeler. Ingen jeg har vært i kontakt med ser seg i stand til å kunne klare det, sier Kjell Inge Vestre.

Powered by Labrador CMS