Vil helst møte helsepersonell ansikt til ansikt

En undersøkelse fra Direktoratet for e-helse viser at de aller fleste ønsker å møte helsepersonell ansikt til ansikt, selv om utbredelsen og omfanget av digital kommunikasjon i helsetjenesten har økt.

Publisert

Det er Kantar TNS Norsk Gallup som har gjennomført undersøkelsen for Direktoratet for e-helse, og 1162 norske innbyggere har svart på spørreskjemaet. I alt 70 prosent av respondentene foretrekker fysisk oppmøte hos fastlege eller privat allmennlege, mens 30 prosent svarer at det ikke spiller noen rolle, eller at de foretrekker andre former for kommunikasjon med helsetjenesten.

Geografiske forskjeller

Når det gjelder befolkningens syn på digitale helsetjenester, viser undersøkelsen en del geografiske forskjeller. Respondenter som bor i opptaksområdet til Helse Vest er mest fornøyd, med 52 prosent som er svært eller ganske fornøyd med de digitale tjenestene.

Tilsvarende tall for de andre regionene er: Helse Nord 45 prosent, Helse Sør-Øst 36 prosent og Helse Midt-Norge 34 prosent.

Positive, men bekymret

Rapporten fra undersøkelsen viser også at 82 prosent av innbyggerne ønsker internettbasert tilgang til sine egne helseopplysninger. Samtidig er 53 prosent bekymret for at helseopplysningene deres ikke vil være tilgjengelig for helsepersonell i en akuttsituasjon.

Bare halvparten av respondentene har svært stor eller ganske stor tillit til at deres helseopplysninger håndteres forsvarlig, ifølge rapporten.

Undersøkelsen viser også at Norge er det land i Norden der færrest bruker digitale helsetjenester. Det er Finland som ligger på topp.

Powered by Labrador CMS