Frøydis I. Fredrikson (tv) og Heidi Tjugum. Foto: Tone E.E.Galåen..

Pasienter på direkten

Direkte tilgang til fysioterapeut trådte i kraft fra 1. januar. Aktiv Fysioterapi i Elverum møter nyordningen med tidsriktig treningsutstyr og oppdatert undersøkelsesmetodikk.

Publisert Sist oppdatert

– Vi kommer til å bruke mer tid på anamnesen og innledende undersøkelser, og hilser velkommen forslaget fra Næringspolitisk råd om flere undersøkelsestakster i en og samme serie, sier Heidi Tjugum, fysioterapeut og daglig leder ved Aktiv Fysioterapi. Både hun og kollega og medeier Frøydis I. Fredrikson har 75 prosent driftstilskudd, men jobber begge fulltid. 

Mens Tjugum brukte høsten i fjor på å studere ledelsesfag og HMS, har Fredrikson tatt MT-kurs i undersøkelse av nakke, rygg og skuldre. I vinter er det Tjugum sin tur til å oppdatere seg på gule og røde flagg. Etter mange år med kursing i ulike tiltak, har de ved innføringen av direkte tilgang valgt å sette ressurser inn på førstegangsundersøkelsen. 

Den som driver med driftstilskudd kan forvente at pasientene ofte har sammensatte problemstillinger. Kommer pasienten direkte, må fysioterapeuten selv vurdere om det er trygt å la vedkommende stå på venteliste før behandlingen starter. 

– Den første konsultasjonen blir ekstra viktig for å kunne utelukke eventuelt underliggende sykdom. Det har vært nyttig å gå på kurs hos manuellterapeuter, for de har lang erfaring med førstegangsundersøkelse allerede, sier Fredrikson.

Tar tid man ikke har

Aktiv Fysioterapi har ingen planer om å annonsere at det nå er fritt frem for å stikke innom med stiv nakke eller kranglete knær. Tvert imot tror Fredrikson og Tjugum at den største utfordringen med direkte tilgang blir tiden de må bruke på undersøkelser og administrasjon. Pasienter som kommer uten henvisning må oppgi personopplysningene sine selv. Og selv om medlemmer av Norsk Helsenett nå via sin EPJ-leverandør kan få tilgang til et personregister med oppdaterte data fra folkeregisteret, regner de likevel med å måtte bruke en god del tid på å innhente informasjon om pasienten fra fastlegen eller hjemmesykepleien, blant annet når det gjelder diagnose.

- Og hva gjør vi rent praktisk når vi vurderer at pasienten skal til fastlege først, spør Tjugum.

Hun mener at henvisningsrett til røntgen og MR etter hvert bør komme som en naturlig følge av direkte tilgang.

– Veiledning blir viktigere

Frøydis I. Fredrikson ble partner i Aktiv Fysioterapi i juli 2017. Til sammen har de investert rundt 350 000 kroner i oppussing av lokaler og nytt treningsutstyr basert på oppdatert fagkunnskap. 

– Vi jobber etter prinsippet om at fysioterapi er noe du gjør, ikke noe du får. Jeg tror veiledningsjobben vår kommer til å bli stadig mer sentral i tiden fremover, og at vi må jobbe mer dynamisk. Pasientene behøver ikke å komme innom to ganger i uka for å trene. Vi kan veilede dem slik at de kan gjøre øvelsene, enten hjemme eller på et treningssenter, sier Tjugum.

De har tenkt enkelt, og satset på funksjonelle og rimelige treningsløsninger. Nå ønsker de seg takster som er tilpasset kunnskapsbasert praksis, for eksempel undervisningstakst og utvidede samarbeidstakster. 

– Vi har investert mye i utstyr til oppvarming, siden det stimulerer den aktive delen av pasientrettet virksomhet. Det er kostbart å drive institutt med treningsutstyr. Alternativt kunne vi flyttet instituttet hjem, hatt én benk, og mottatt like mye i driftstilskudd. Det er et tankekors, sier Fredrikson.

Kartla kompetansen

Før jul i fjor inviterte samarbeidsutvalget for fysioterapeutene i Elverum til et fellesmøte, hvor blant annet kompetansen ved de ulike instituttene ble kartlagt. Heidi Tjugum har lang erfaring med kreftpasienter, Frøydis I. Fredrikson med artrose. De drar nytte av hverandres kunnskap, og nøler heller ikke med å henvise videre til en ekstern kollega, eller be annet helsepersonell om en «second opinion».

– Kollegaveiledning er verdifullt, ikke minst med hensyn til direkte tilgang. Men det er også viktig at fastlegene vet hvem av oss som har kompetanse på hva, sier Tjugum.

Via kommuneoverlegen har Aktiv Fysioterapi presentert sin kompetanse for samtlige fastleger i Elverum, samtidig som de har oppfordret til et tettere samarbeid. Fredrikson synes de har bedre kontakt med fastlegene nå enn tidligere, men at det fremdeles er en del å gå på. 

– Det er viktig å orientere fastlegene om hvilke metoder fysioterapeuter faktisk benytter seg av. Vi får fremdeles henvisninger hvor det står VMØ. En av fordelene med direkte tilgang, er at vi får pasienten upåvirket med hensyn til hvilke tiltak vi skal sette i verk, sier hun, og oppfordrer fastlegene til å gi klinisk informasjon fremfor forslag til behandling.

Venter ikke storinnrykk

Verken Fredrikson eller Tjugum tror at det i første omgang vil bli et stort trykk av pasienter som kommer direkte.
– Det vil ta tid før folk blir klar over den nye ordningen. De aller fleste av pasientene våre vil nok også i år ha vært innom fastlegen en tur før de kommer til oss, sier Tjugum.

Kommuneoverlege i Elverum, Jon Iver Fougner, har inntrykk av at både fastlegene og fysioterapeutene gjerne vil ha tettere kontakt med hverandre, både på overordnet nivå og når det gjelder enkeltpasienter.
– Jeg vet at fastlegene ofte savner tilbakemelding fra fysioterapeuten om hvordan det har gått med pasientene de henviser, sier Fougner.

I mai er det planlagt et møte mellom legenes og fysioterapeutenes respektive samarbeidsutvalg, for å drøfte hvordan nyordningen har fungert så langt. 

Fougner understreker viktigheten av god kontakt i hverdagen mellom fastlege og fysioterapeut, hvis det er mistanke om sykdom utenfor fysioterapeutens arbeidsfelt.
– Elektroniske meldinger gjennom Norsk Helsenett er en rask og ukomplisert måte å komme i kontakt med hverandre på, sier Fougner.

Delte meninger

Det er delte meninger blant fastlegene når det gjelder direkte tilgang. Fougner sier at kommunen først og fremst har sett på helheten i den nye forskriften.
– Det går tydelig frem av forskriften at kommunen skal følge opp kvaliteten på tjenestene som fysioterapeutene tilbyr. De har en avtale med oss som vi må se til at de oppfyller til beste for pasientene, sier han. 

På spørsmål fra Fysioterapeuten om hva direkte tilgang til fysioterapeut vil bety for fastlegene i Elverum, viser leder for allmennlegeutvalget i Elverum, Jon Arild Aarskog, til høringsutkastet fra Legeforeningen og Allmennlegeforeningen.
– Vi er spente på hva dette vil ha å si for både allmennlegene og fysioterapeutene, spesielt i forhold til ventelister for å komme inn hos fysioterapeuter, som jo er et problem, skriver Aarskog i en e-post. 

Powered by Labrador CMS