Illustrasjonsfoto

Dette døde nordmenn av i 2021

Covid-19 og flere dødsfall fra hjerte- og karsykdommer enn forventet bidro til uventet høy totaldødelighet i Norge i 2021.

Publisert

Dødsårsaksstatistikken

Dødsårsaksstatistikken bygger på informasjon fra dødsmeldingene som legene fyller ut. I tillegg gjøres kvalitetskontroller opp mot opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og obduksjonsrapporter fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser.

Dødsårsaksstatistikken for 2021 ble gjort offentlig tilgjengelig i Dødsårsaksregisterets statistikkbank den 9. juni 2022.

Økt dødelighetsrate

Det ble registrert 41.676 dødsfall blant personer bosatt i Norge i 2021, fordelt på 20.394 menn og 21.282 kvinner. Dette tilsvarer en aldersstandardisert dødelighetsrate på 846 per 100.000 innbyggere mot 840 i 2019. Ikke siden 1993 er det observert en større relativ økning i antall døde fra foregående år. Basert på de ti siste årene før pandemien døde anslagsvis 1000–1500 flere enn forventet i 2021. Dette skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider.

Eldrebølgen

2021 var nesten åtte av ti som døde 70 år eller eldre, ifølge Dødsårsaksregisteret. Siden årtusenskiftet har antallet personer i denne aldersgruppen i Norge økt med 34 prosent. Dette har også påvirket den forventede levealderen i Norge noe. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at forventet levealder ved fødsel ble redusert med 0,2 år for kvinner, mens den økte med 0,1 år for menn fra 2020 til 2021. Forventet levealder i Norge er nå 84,7 år for kvinner og 81,6 år for menn.

Færre døde av lungesykdommer

Færre enn forventet døde av lungesykdommer i både 2020 og 2021. Sannsynligvis skyldes redusert forekomst av luftveisinfeksjoner helt eller delvis god etterlevelse av smitteverntiltak som isolering, bruk av munnbind og bedret håndhygiene på grunn av pandemien, skriver FHI. Samlet var det 3656 som hadde lungesykdom som underliggende dødsårsak i 2021. Dette var 733 færre enn i 2019 og 98 færre enn i 2020.

Flere eldre dør av kreft

Aldersstandardisert dødelighet av kreft (ondartede svulster) var stigende til en topp i 1996, men har siden blitt redusert med 27 prosent. På grunn av økende folketall og økende gjennomsnittsalder i befolkningen er likevel antall dødsfall på grunn av kreft fremdeles stigende, heter det videre i rapporten fra FHI.

Økning i dødsfall blant hjerte- og karpasienter

I 2021 ble det registrert 10.175 dødsfall av hjerte- og karsykdommer, 596 flere enn i 2020. Man må helt tilbake til 1995 for å finne en tilsvarende økning i dødelighet fra år til år av disse sykdommene.

Demens

I gruppen demens regnes dødsfall av Alzheimers sykdom, vaskulær demens og uspesifisert demens. Antall dødsfall med demens som underliggende dødsårsak har ifølge FHI økt de siste 40–50 årene. Både antall døde og aldersstandardisert dødelighetsrate av demens var den høyeste noensinne i 2021.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Powered by Labrador CMS