Målet om færre tidlige dødsfall er nådd

Norge har nådd målet om å redusere tidlige dødsfall for flere sykdommer med 25 prosent, og det skjer sju år før tiden.

Norge skulle redusere tidlige dødsfall av hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kols med 25 prosent fra 2010 til 2025. Med tidlige dødsfall menes de som dør før de fyller 70 år. Nylig ble tallene fra Dødsårsaksregisteret for 2018 lagt fram.

Folkehelseinstituttet har gått gjennom tallene, og skriver nå at målet om 25 prosent reduksjon allerede ble nådd ved årsskiftet 2018-2019.

Stadig eldre når vi dør

Andelen som døde av hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kols gikk ned fra 257 tidlige dødsfall per 100 000 innbyggere for ti år siden, til 193 per 100 000 i 2018. Det er 25 prosent ned.

–  Fortsatt er hjerte- og karsykdommer og kreftsykdommer de to viktigste årsakene til dødsfall i Norge. Men vi blir stadig eldre før vi dør av disse sykdommene. Det innebærer at mange får flere leveår, uttaler forsker Inger Ariansen ved Folkehelseinstituttet.

Neste mål Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt opp, er 30 prosent reduksjon innen 2030, sammenlignet med 2010-tallet.

Ikke flere fysisk aktive

WHO har i tillegg til mål om å redusere tidlige dødsfall, satt mål for å redusere alkoholbruk, tobakk, salt i kostholdet, diabetes, fedme og høyt blodtrykk. De vil øke tilgang til behandling og ha flere fysisk aktive mennesker.

Mens det er framgang mot flere av disse målene i Norge, har vi ikke klart å øke den fysiske aktiviteten, ifølge Folkehelseinstituttet.

Powered by Labrador CMS