Irene Krogh Opheim jobber uten driftsavtale i Stryn kommune, og har ledige timer. Foto: Andreas Eikeseth Nygjerd.

Regjeringen vil gi folk rask tilgang til fysioterapeut

Uheldig at pasienter må vente i opptil åtte måneder, mener statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen ønsker at befolkningen skal ha rask og god tilgang til fysioterapitjenester, og det er uheldig at pasienter må vente i opptil åtte måneder. For å redusere ventetiden, har vi sørget for at pasienter kan ta direkte kontakt med fysioterapeut uten å måtte ha henvisning fra fastlege, sier Maria Jahrmann Bjerke. 

Kommunene har ansvaret

Bjerke viser til at det er kommunene som har ansvaret for fysioterapitilbudet, og at kommunene må tilpasse tjenestene til innbyggernes behov.

– Kommunene kan ansette fysioterapeuter på fast lønn eller inngå driftsavtale med selvstendig næringsdrivende. For fastlønte fysioterapeuter kan kommunene søke fastlønnstilskudd, sier Bjerke.

Opptrappingsplan

Regjeringen har lagt frem en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Et av tiltakene er et kommunalt tilskudd som kommunene kan søke på. Tilskuddet forvaltes av fylkesmannen.

– Det skal sette kommunene bedre i stand til å ta et større ansvar for habilitering og rehabilitering, sier Bjerke.

– Kan det bli aktuelt å øke overføringene fra staten når det gjelder fysioterapi i kommunene, eller øremerke egne driftstilskudd til fysioterapeuter som jobber med forebygging?

– Spørsmål om fremtidige tilskudd og satsinger, må vi komme tilbake til i fremtidige budsjetter, sier Bjerke.

Powered by Labrador CMS