Egenandelstaket for 2024 når på 3165 kroner

Nye egenandelstak for helsetjenester

Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket, slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det nye egenandelstaket justert opp til 3165 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget bestemmer for hvert år hvilket beløp som skal utgjøre egenandelstaket. I 2023 var dette beløpet 3040 kroner. I år er det 125 kroner høyere.

Innen 14 dager

Frikortordningen er ifølge Helfo nå automatisert. For at alle pasienter skal få frikortet innen tre uker fra egenandelstaket er nådd, er de avhengige at behandlere og tjenesteytere rapporterer egenandelene elektronisk til Helfo senest innen 14 dager med 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer til den pasienten egenandelen skal registreres på. Man skal videre rapportere egenandelene sammen med refusjonskravet som sendes Helfo.

-Dersom behandler/tjenesteyter rapporterer ofte, får pasienten raskere tilbake penger de har lagt ut over egenandelstaket, skriver Helfo.

Dersom pasienter betaler egenandeler utover egenandelstaket, blir overskytende beløp automatisk refundert. 

«Betalt/ ikke betalt» - må uansett rapporteres

Helfo har ifølge meldingen lagt til rette for at behandler kan innrapportere en egenandel med status «ikke betalt». Da vil egenandelen bli registrert i Egenandelsregisteret, men ikke telle med i opptjeningen til frikort eller bli utbetalt. Først når behandler har rapportert inn til Helfo at egenandelen er betalt, vil den telle med i grunnlaget for frikort.

Selv om egenandelen ikke er betalt, er behandler likevel forpliktet til å rapportere denne inn i løpet av 14 dager fra egenandelene er utløst.

Må foreligge avtale

Ordningen gjelder en rekke helsepersoner. For fysioterapeuters del må det ifølge Helfo foreligge en avtale mellom den enkelte autoriserte fysioterapeut og kommune eller helseforetak, og egenandelen må følge av fastsatt takst for behandlingen.

Powered by Labrador CMS