Litt flere innrapporterer egenandeler elektronisk

Flere kommuner, som Bergen, får nå rapportert inn egenandeler til Helfo gjennom EPJ-systemet. Men for to av journalsystemene er løsningen fortsatt ikke på plass.

Tall som Fysioterapeuten har fått fra Helsedirektoratet, viser at 210 kommuner nå innrapporterer egenandel på fysioterapi til Helfo, mot i underkant av 200 i fjor. 60 får nå til dette gjennom elektronisk pasientjournal (EPJ), mot 40 i fjor.

Bergen kommune, som bruker EPJ-systemet Profil, kom i gang med den nye systemløsningen som støtter sending av behandlerkravmelding til Helfo, frikortspørring, og produksjon av faktura, i april.

-Dette sparer oss for betydelig med tid og ressurser, og fysioterapeutene er fornøyd med systemløsningen. Her har det vært avgjørende at kommunen har spilt inn sine erfaringer til systemutvikler for å få gode og effektive systemer, sier Nina-Margrethe Theodorsen fra Bergen kommune. Kommunen brukte tidligere en 40 prosent stilling på å registrere egenandelene manuelt.

Jobber fortsatt manuelt

150 kommuner lar fysioterapeutene sitte med excelark som fylles inn manuelt, mens halvparten av kommunene altså dropper å innrapportere egenandeler. Da Fysioterapeuten skrev om dette på høsten i fjor, oppga flere kommuner at det ble for dyrt å sitte og gjøre dette manuelt i forhold til hva de kunne få inn på egenandelene.

Forventer løsning i 2019

Helsedirektoratet sier til Fysioterapeuten at de forventer at løsninger kommer på plass for alle de tre journalsystemene som brukes av kommunene innen utløpet av 2019.

-Funksjonaliteten med å rapportere egenandeler er under utvikling i Gerica og det er planlagt pilot i en kommune til høsten. Cosdoc har ikke dette på plass, men det står på utviklingsplanen for høsten, sier Anne Marit Rennemo i Oslo kommune, som er prosjektleder for utviklingen av elektroniske innrapporteringer i de kommunale EPJ-systemene.

Hun sier at de satser på å holde fristen satt av Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS