– Vellykkede tiltak må deles og brukes av andre

Eldreminister Åse Michaelsen har presentert en ny eldrereform, «Leve hele livet». Hovedmålet er at vellykkede tiltak i kommunene skal gjøres lett tilgjengelig for alle i eldreomsorgen.

Publisert Sist oppdatert

Den nye reformen ble lansert under åpningen av Helsekonferansen 2018 på Gardermoen torsdag.

– Det gjøres fantastisk mye bra i eldreomsorgen rundt i landet. Men kunnskapen og erfaringene fra vellykkede tiltak og prosjekter deles i liten grad med andre. Det må vi ta et overordnet ansvar for å gjøre noe med, sa Michaelsen til Dagens Medisin.

Regjeringens eldrereform løfter frem 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom.

Mangler samhandling

Michaelsen har de siste månedene reist rundt til norske kommuner for å se hvordan eldreomsorgen fungerer. Eldreministeren sier at det hun har observert er for store forskjeller i kvaliteten på tilbudet, fragmenterte og lite samordnede tiltak, både internt i den enkelte kommune, og mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Mange eldre får gode tjenester der de bor, men det svikter for ofte med de viktigste tingene for mange steder, sier Michaelsen.

Resultatet fra reisen er reformen som nå er presentert.
– Vi skal etablere nettverk for samhandling og deling, og gi støtte til kommunene, sier hun.

Til høsten vil alle kommunene få tilsendt en rekke konkrete tiltak og prosjekter som har bidratt til en aktiv, meningsfylt og verdig hverdag for eldre i enkelte kommuner.

Eldre er en ressurs

«Leve hele livet» har fem hovedområder: Aldersvennlig samfunn, mat og måltider, felleskap og aktivitet, sammenheng i tjenestene, og helsehjelp.

– Vi må planlegge og tilrettelegge for gode og aktive liv. Da må vi tenke tverrsektorielt. Det handler om mulighet til å stå lenger i jobb. En tilpasset hverdag – og at vi må bruke eldre som den ressursen de er på alle samfunnsområder, sier Michaelsen til Dagens Medisin.

Økt og riktig bruk av kompetanse står sentralt, ifølge eldreministeren.

For å sikre at løsningene tas i bruk alle steder over hele landet, etablerer regjeringen nå et eget støtteapparat. Støtteapparatet skal bistå kommunene med å tilpasse løsningene til lokale behov og ressurser.

Powered by Labrador CMS