Kan forebygge fall blant eldre

Timed Up-and-Go og Five Times Sit-to-Stand er to av testene som kommer meget godt ut i en systematisk oversiktsartikkel, nylig publisert i Physiotherapy Practice and Research.

Publisert

Fall blant eldre hjemmeboende er ikke uvanlig, og forskning har vist at dette kan forbygges. Klinikere bruker ofte oppgavespesifikke verktøy for å evaluere faren for slike fall, og hva som kan gjøres av preventive tiltak. Det foreligger ingen vitenskapelig konsensus per dags dato om hva som er det optimale verktøyet for å forebygge denne typen fall. Derfor har en irsk forskergruppe sett på hva som finnes av verktøy, for å optimalisere forebygging av denne typen hendelser.

Forskerne utførte systematiske søk i de største medisinske databasene; Academic Search Complete, AMED, Biomedical Reference Collection, CINAHL Plus, MEDLINE, General Science og SPORTDiscus. Søkene ble utført for tidsrommet 1983 til 2013. Tretti-syv studier ble inkludert i denne systematiske oversikten, basert på inklusjonskriterier. Disse studiene ble vurdert som metodisk sterke.

Timed Up-and-Go, Five Times Sit-to-Stand og tester for måling av ganghastighet, var tester som viste seg å predikere fall blant eldre (sterk evidens). Testene ble funnet egnet til bruk både i klinisk- og i forskningssammenheng.

Referanse:

Power V, Van Der Ven P, Nelson J & Clifford A: Predicting falls in community-dwelling older adults: A systematic review of task performance-based assessment tools (2014): Physiotherapy Practice and Research 35(1): 3-15.

Powered by Labrador CMS