Frykter sparekniven: Det foreslås å kutte i fysioterapitilbudet ved Melløsparken sykehjem i Moss.

Fysioterapikutt etter budsjettbom

Peer Gynt helsehus i Moss må kutte sju millioner kroner etter en kommunal budsjettbom. Det ser ut til å gå ut over fysioterapitilbudet ved andre sykehjem i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Det feilslåtte budsjettarbeidet kan føre til en forskjellsbehandling av de eldre i Østfold-kommunen, ifølge moss-avis.no.

Kutt for langtidspasienter

I et hemmeligstemplet brev Moss Avis har fått tilgang til, går det frem at helsehuset må utføre kutt tilsvarende sju millioner kroner som følge av budsjettfeilen.

Et av forslagene til innsparingstiltak er å halvere fysioterapitilbudet på Melløsparken sykehjem, ett av to sykehjem i Moss.

Det er gjennomført en risikovurdering som tilsier at det er minst smertefullt å kutte fysioterapitilbudet for langtidspasientene fremfor pasientene på korttidsopphold.

Skjevfordeling

I Moss kommune har man også Orkerød sykehjem, som drives av det private selskapet Norlandia. Ettersom kommunen har avtale med Norlandia om å stille 40 prosent stilling som fysioterapeut til rådighet på Orkerød, lar det seg ikke gjøre å fordele et eventuelt kutt i fysioterapitjenesten jevnt mellom sykehjemmene.

- Å fjerne fysioterapitilbudet til langtidspasientene på Melløsparken sykehjem vil gi en skjevfordeling av ressurser hva angår kommunalt kontra privat sykehjem. Det fører også til kvalitetsforskjell på sykehjemmene i Moss, hvilket vi antar ikke var intensjonen da kommunen la ut driften av Orkerød på anbud. Det er vel ikke meningen at beboerne på Melløsparken skal ha dårligere tjenestetilbud enn beboerne på Orkerød? spør hovedtillitsvalgt Frank Bergflødt (Fagforbundet), Tone Lindmo Johannessen (Norsk Sykepleierforbund) og Toril Flakstad (Delta) i et brev til rådmannen i Moss.

Kommunalsjef Gro Gustavsen i Moss kommune opplyser til avisen at man har startet en prosess som vil ta noe tid, og at målet er å komme ned på et nivå som gjør det mulig å holde budsjettet for 2017.

Skudd i foten?

 

Karianne Bruun Haugen.\n

- Det er leit og svært bekymringsfullt at Moss kommune foreslår å halvere fysioterapitilbudet ved Melløsparken sykehjem. Jeg lurer på om dette er godt nok gjennomtenkt, eller står kommunen i fare for å skyte seg i foten her? Ved å opprettholde bemanningen vil man kunne gi mennesker et godt tilbud som gjør at de kan leve selvstendige liv lengst mulig, og som kan redusere behovet for pleie- og omsorgstjenester, sier Haugen.

Hun viser til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, som har understreket at fysisk aktivitet og trening kan styrke bærekraften i helse- og omsorgssektoren og gi den enkelte bedre livskvalitet og helse.

- Beboere på sykehjem burde få den treningen og rehabiliteringen de trenger for å hindre funksjonstap, slik at de kan vedlikeholde og eventuelt bedre sin funksjon. Kutt i tjenester som vi av erfaring vet at fører til økt aktivitet hos beboerne kan umulig være riktig, mener Haugen.

Regionlederen synes også det er betenkelig at et eventuelt kutt vil føre til forskjellsbehandling mellom sykehjemmene i byen.

- Det blir en stor skjevhet med tanke på tilbud, kvalitet og ikke minst tverrfaglighet mellom de to sykehjemmene i Moss. Jeg støtter de hovedtillitsvalgtes bekymring fullt ut, og håper kommunen vil se på andre løsninger, sier Haugen.

Powered by Labrador CMS