Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

- Hva gir mening i livet ditt?, spør meningsforfatter.

Vær direktør i eget liv

- Er du direktør i eget liv? Og hva gjør du for å fortsette med det? Snakk med noen du er glad i og sett ord på hva som er viktig for deg, skriver Olga Espegren.

Olga Espegren

Skrevet av  Olga Espegren, fysioterapeut og leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder (vest). 

På den Internasjonale eldredagen i fjor høst jeg var så heldig å få holde foredrag for en stor forsamling med eldre i Evje, en times kjøretur nord for Kristiansand.

Møtet var i regi av Evje- og Hornes pensjonistforening. Deltakerne ble med på knebøy, de snakket med sidemannen og var aktive med kommentarer og spørsmål.

Supre Solveig

Foredraget holdt jeg sammen med Solveig Nordkvist, som jeg er blitt godt kjent med gjennom arbeidet i Leve Hele Livet-reformen. Den går ut på at eldre skal mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom.

Jeg håper jeg er like sprek og har like godt humør som Solveig fra Nodeland når jeg er 78 år. Hun stiller gladelig opp sammen med meg og holder foredrag. Jeg tar litt teori og Solveig knytter det til sine erfaringer og er en god historieforteller med glimt i øyet.

Vi vil være selvhjulpne

Solveig er opptatt av å være direktør i eget liv. Hun vil helst klare seg selv så lenge hun kan. Hun vil også hjelpe andre så lenge hun har mulighet. Det gir livet mening og glede.

I sommer var hun syk i lengre tid og innlagt på sykehus flere uker. Mannen måtte ha hjelp fra hjemmesykepleien, men var veldig glad da hun kom hjem, for hjemmesykepleien klarte ikke alltid å komme når de skulle, og da ble han sein til arbeidet med ved’en. Når Solveig kom hjem igjen, kunne de si opp disse flotte hjelperne og han fikk mer tid med ved. For han er også direktør i eget liv. Jo mer de klarer selv, jo lettere er det å bestemme i eget liv.

Ta grep mot skrøpelighet

Sykdom kan ramme ulikt. Vi kan heller ikke la være å snakke om at hjemmeboende skrøpelige eldre har økt risiko for akutt sykehusinnleggelse. Men la oss se på mulighetene som åpner seg for den enkelte og for samfunnet når flere planlegger for egen alderdom der man også er direktør i eget liv selv om man trenger hjelp. For utviklingen er god. Cirka 85 prosent av 78-åringer klarer seg helt uten helsetjenester fra kommunen.

At befolkningen blir bedre i stand til å vare på egen helse er viktig også fordi ansatte helse- og omsorgstjenestene må gjøre stadig strengere prioriteringer i arbeidet. Kommunene, sammen med sykehusene, må bruke nye metoder for å løse oppgavene som venter innen helse- og omsorgstjenestene.

Selv er jeg er leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder (vest). Senteret vårt har et samfunnsoppdrag fra Helsedirektoratet om å bistå kommunene med kvalitet og utvikling i helse- og omsorgstjenestene. De ansattes kompetanse skal styrkes, og der kan USHT bidra i kompetanseheving. 

Snakk om fremtiden din

Er du direktør i eget liv? Og hva gjør du for å fortsette med det? Hvordan ønsker du å bo for å klare deg mest mulig selv? Betaler du regninger i nettbanken selv? Har du skrevet fremtidsfullmakt? Har du snakket med dine nærmeste om fremtiden? Vet de hva som er viktig for deg dersom helsa skulle skrante? Har dere snakket om døden?

Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med mye av det du trives med i dag. Du må bare planlegge litt. Gode råd finner du på planlegglitt.no.

Reiste hjem som direktører

Jeg tror forsamlingen på Evje ble inspirert. Leder avsluttet samlingen med å si «Vi kom som pensjonister og reiser som direktører!» De tok budskapet:

• Hva gjør du for å være og fortsatte være direktør i eget liv?

• Hva er viktig i ditt liv?

• Hvem er viktige i ditt liv?

• Hva gjør du for å holde deg frisk?

• Hva gjør du for andre rundt deg?

• Hva gir mening i ditt liv?

Tenk på svarene og vær frimodig. Snakk om svarene på disse spørsmålene med noen du liker. 

Vær direktør i ditt eget liv!

Powered by Labrador CMS