Kollisjonene i studien skjedde oftest på parkeringsplasser og i fotgjengerfelt.

Flere rullatorbrukere skades i trafikken

Ulykker med turgåere i trafikken har økt med 80 prosent på ti år, viser svensk studie. Det er hovedsakelig kvinnelige rullatorbrukere som blir skadet.

Publisert Sist oppdatert

Ulykkene forventes å fortsette å øke på grunn av økt andel eldre i befolkningen, skriver fysioterapi.se.

Hoftebrudd og hodeskader

Den svenske studien viser at 83 prosent av trafikkulykkene med turgåere var fallulykker, mens kollisjoner utgjorde 17 prosent. Nesten hvert tredje tilfelle var forårsaket av bakkenivåforskjeller, for eksempel som følge av høy kantstein. Ved fall var den vanligste alvorlige skaden hoftebrudd, mens kollisjoner med motorvogner i hovedsak ga alvorlige skader i hode og overkropp. Kollisjonene skjedde oftest på parkeringsplasser og i fotgjengerfelt. I mer enn halvparten av kollisjonene rygget kjøretøyene inn i rullatoren.

– Vil fortsette å øke

– Andelen personer over 80 år øker i befolkningen. Dermed er det å forvente at antallet ulykker fortsetter å øke, sier Anna Carlsson, forsker ved Chalmers Industriteknik, som ledet studien, til fysioterapi.se.

Basert på resultatene krever hun nå mer stabilt hjelpemiddeldesign, spesifikke opplæringsprogrammer, mer effektivt hjelpemiddelvedlikehold og en støttende infrastruktur. Alt for å bidra til økt sikkerhet for rullatorbrukere.

Samarbeid er nøkkelen

– Vi må jobbe på tvers av landegrensene. I tillegg til forbedret utskriving av hjelpemidler, opplæring og vedlikehold må vi eliminere unødvendige nivåforskjeller og andre åpenbare risikoer i infrastrukturen. Det er synd at man ikke tar utgangspunkt i de mest skjøre gruppene når man skal utforme bymiljøene. De som bruker hjelpemidler, må få komme til orde, sier hun.

Saken ble først publisert på fysioterapi.se.

Les forskningsartikkelen (fulltekst) i TSR Journal.

Powered by Labrador CMS